Motton

Tävlingar

 

Köla Fotoklubb 

Klubbmästerskapet 2022/2023

Motton för hela säsongen. 

År/månad              Färg digitalt         Svart/vitt digitalt  

                                           

                                         2022 

                                                  September                               Sommarbild                  Sommarbild

                                                  Oktober                                    Mat                                 Fritt

                                                  November                                Fritt                                Ansikte

                                                 

                                         2023

                                                   Januari                                   Familje stämmning        Fritt

                                                   Februari                                  Fritt                                 Frost

                                                   Mars                                        Blått                                Fritt

                                                   April                                         Fritt                                Skuggor

                                                  

                               

                                 

                       


                                                 

                                             

                                                  bilderna skickas digitalt till Mona Guttke (mona.guttke@edu.eda.se)
                                           

Almanacksbilderna lämnas in till höstupptakten i september.
Du kan lämna in pappersbilder eller en CD/USB med bilder.

Skriv var bilden är tagen och märk med signatur.
                       Tänk på att vi behöver bilder från hela Eda och alla årstider.                            
Lämna så många bilder du vill men inte flera med samma motiv.     
Empori CMS