Styrelse

Mosstakans Samlingslokals styrelse juni 2021 - tills vidare:

Ordförande Thorbjörn Johansson                                0571 120 33

Sekreterare May Dahlbeck                                            0571 120 84

Kassör Irene Nilsson                                                      0571 121 25

Ord. ledamot Birgitta Johansson                                  0571 120 33

Ord. ledamot Curt Nilsson                                              0571 121 25

Ord ledamot Judith van der Poest Clement

Suppleant Monika Johansson                                       070 641 36 42

Suppleant Rickard Loberg

Suppleant Johannes e/v de Wolf

Öppettider enligt överenskommelse

För information och bokning:
Lennart Elgström 0571-120 84,  070 327 71 06

Empori CMS