Kontakt

Ordförande:

Roger Carlsson 

+46 70 513 05 91

roger@kolahembygd.se 

Uthyrning av lokaler:

Lilian Norén

+46 70 393 56 50 

Hyrespriser 2023

Hembygdsgården 1000kr/dygn

Hembygdsgården+glasverandan 1500kr/dygn

Kölaladan 800kr/dygn

Kölaladan+hembygdsgården 3000kr(antal dagar avtalas)

Värmekostnad 30kr/timme kan tillkomma

Kort sammanträde i hembygdsgården 100kr/timme

Empori CMS