DSC_0290.JPG

Hembygdsföreningen Köla Stämma

Kontakt

 Bli Medlem

      Bli medlem i Hembygdsföreningen Köla Stämma genom att betala in 150 kronor till bankgiro 117-1651. Ange namn och adress.

                       Det går också bra att kontakta någon av oss i styrelsen eller skicka e-post till: info@kolahembygd.se


Styrelsen

Ordförande Roger Carlsson tel  070-5130591

V.ordförande Marianne Torstensdotter tel 070-6912714

Kassör Torsten Norén tel 070-2501810

Sekreterare  Kristina Widén 070 601 51 16


Övriga ordinarie ledamöter

Mona Eriksson 070-6627895 
Agneta Goland  073-8055540   v. sekreterare

Örjan Hugne  070-6819234
John Persson 070-5334677
Böret Segolsson-Knutsson 0706-842482
Du är hjärtligt väkommen i en
aktiv hembygdsförening !
Empori CMS