Verksamhetsåret 2021-2022


Verksamhetsberättelse

 


För klubbåret – juli 2021 t.o.m. maj 2022

Medlemsantalet i klubben har ökat relativt mycket nu i år. Vi har idag 42 betalande medlemmar och det är förstås mycket positivt.
Nya medlemmar är alltid varmt välkomna och vi hoppas att alla kan hjälpas åt att sprida information om klubben och på det viset öka intresset att komma med.

Kaffeserveringen vid klubbmöten har vi fortsatt i egen regi och det ger ett plus i kassan som ett bra bidrag till klubbens ekonomi. Tack till alla de som jobbat ”frivilligt” med detta.

EDA-kalendern har kunnat ges ut för 2022 och det känns förstås mycket bra.
Har gett ett fint tillskott i klubbkassan varje år.
Vi vet ju av erfarenhet att denna är uppskattad ute i bygderna. Att välja bilder med lokal anknytning uppskattas och det gäller att profilera sig jämfört med alla andra almanackor som säljs och även delas ut gratis. Stort tack till alla som hjälpt till.

Bildvisare:
- Sept. 2021 Lasse Forsberg – ”Mellan fantasi och verklighet”
- Okt. 2021    Reidar Persson – ”Afrika kors och tvärs”
- Nov. 2021   Steinar och Jahn – ”Värmland runt”
- Dec. 2021  Anders Nilsson – ”En fotografs vedermödor”
- Jan. 2022    Inställt möte p.g.a. coronaviruset
- Febr. 2022 Sywer Ekbrandt – ”Fåglar och lite andra djur i min hemmiljö – med några undantag”
- Mars 2022 Marita Vijk – ”Blandad kompott”
- April 2022  Kurt Emtman – ”Naturen i Eda under ett år”
- Maj 2022    Senare ikväll ser vi fram emot programpunkten med Arne Lökken – ”Landskap og dyr”

Som tidigare år riktar vi alla ett stort tack till alla som bidragit till dessa programpunkter och som gjort årets klubbmöten intressanta och minnesvärda.  
För kommande program ber vi förstås om tips på intressanta bildvisare. Du kanske har bilder som du gärna vill visa oss eller har någon fotograf i åtanke som vi borde kontakta.

 

 


Tävlingsverksamheten under året kommer att redovisas separat med resultat i respektive klass.
Vi har under senaste perioden 2021-2022 haft 15 st deltagare i svart/vit och 21 st i klassen färg.

För att kunna fortsätta med tävlingsverksamheten under pandemin ändrade vi ju från att lämna in bilder på papperskopia till att lämna in digitalt till Mona.
Många fotoklubbar som ställde upp som jury begärde att få bilderna på detta sätt.
Som vi ser det har det fungerat bra och det kommer vi att fortsätta med framöver.
Hoppas nu att alla är med på denna modernisering av verksamheten.

Fotoutflykter hösten 2021

- Kvällsfoto på Köla Kyrkogård
- Planerad resa till Kongsvinger ställdes in p.g.a. problem med inresereglerna till Norge.          
  Ändrades till en fototräff i Arvika för kvällsfoto

Klubbens lokal i Skönnerud.
10 träffar under våren med 5-6 deltagare med inriktning på hur arkivet fungerar.
Klubbens lokal i Skönnerud är en mycket bra arbetslokal som även används för bedömningar
av andra klubbars tävlingsbilder.
Ansvariga för arkivet efterlyser fler intresserade att vara med och bidra till detta viktiga arbete.

Lasse har kört utbildning under våren med 7 träffar i Åmotfors.
Nio deltagare har lärt sig mer om ljussättning, digitalt foto samt bildbehandling i Photoshop.
Fantastisk fördel för klubben att ha en erfaren yrkesman som medlem.
Stort tack till Lasse för detta.
Vid sista träffen fick vi se hur biografmaskineri av gammal och ny modell fungerar då Gunnar Höglund förevisade detta.

Köla Fotoklubb firar 60-års jubileum nu i år.
VI kommer nu i sommar att delta i Köla-Ladan med en utställning. Arbetet med att ta fram bilder har redan påbörjats. 2019 hade vi också utställda bilder och det blev mycket uppskattat av besökarna så förhoppningsvis blir det samma mottagande även i år.

Till sist så ser vi fram emot kommande klubbmöten och fototräffar och hoppas på många deltagare i tävlingsverksamheten.

Köla Fotoklubbs styrelse
Sven Bengtsson                                       

Empori CMS