Järnskogs hembygdsgård

Teckningarna gjorda av Ole Henry 1998.

Byggnader vid Järnskogs Hembygsgård

 Huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden är en bondgård från början av 1800-talet, ursprungligen i två våningar. År 1860 flyttades den till nuvarande plats från Tollesbyn, för att användas som skolhus inom Hajoms skolrote. 1924 beslutade Järnskogs kyrkostämma, att överlåta skolhuset till hembygdsföreningen för att användas som hembygdsmuseum. Huset har tidigare varit en tvåvåningsbyggnad. Fönstren med smårutigt glas kommer från Grävbacka, glasen tillverkades år 1771. De halvrunda fönstren i gavlarna kommer från Mosstakan och har dessförinnan tillhört den medeltida kyrkan i Stommen. 2006 upphörde serveringen i huset och flyttades till en nyuppförd byggnad längre österut.

1700-talsloge från Torp i Remjäng
1700-talsloge från Torp i Remjäng. Lankarsten är en 4 meter hög sten med överhäng vid Rövattnet på Remjängsskogen, under stenen går det att sitta väl skyddad. För 150 år sedan såg Lankarn (lång karl) en sällsam syn här: en stor glasvagn kom farande, uppe på vagnen fanns en varelse med en eldgaffel. Vagnen drogs av två bockar eller möjligen stora skator. Dragdjuret kan också sett ut som en fågel upptill och en älg nedtill. Lankarn flydde i panik, vagnen körde efter. Vid sydspetsen av Rismyra, i närheten av Långvattnet, högg Lankarn ett kors i en björk varpå vagnen försvann. Korset fanns kvar långt in på 1900-talet. Lankarn avbildade händelsen på logdörren i Torp, Remjäng.

Linbastu från Södra Lian
Linbastu från Södra Lian, användes för beredning av lin.


Kolna_fran_Korsbyn_1926_1024x917.jpg

Kölna som kom från Korsbyn 1926. Här torkade man .säden för att senare brygga öl av den.

Spik-kujan-smedjan.jpg

Gårdssmedja från Skönnerud.till vänster Järnet smiddes till spik och spadar under 1800-talet fram till 1914.

Kuja=koja från Koppoms bruk till höger. När arbetarna på bruket fått lönen slog de in en spik i dörren som nu är full med spik. Här inne spelade man kort när avlöningen kommit.


Stolp-bod från Mörtebäcken

 Stolp-bod från Mörtebäcken, ekstock under.

1700-talsloge från Hallebol, Köla

1700-talsloge från Hallebol, Köla. En såverksägare slog ihjäl soldaten Hellfeldt i logen när denne ville ha lön för sitt arbete. Den döde restes mot en gärdesgård och frös fast. Senare fann man kroppen och och lade in den på logen tills gärningsmannen blivit avrättad. På logens norra sida har i modern tid uppförts en körvandring som drogs runt av hästar. Den användes vid tröskning. Körvandringen kommer från Lossbyn. Idag används logen under sommarens underhållningskvällar.

Beredskapsmuseet
Beredskapsmuseet var från början hemvärnsbarrack i Holmedal under andra världskriget. Senare blev den omklädningsrum på Sagesätra där Schröderloppet på skidor hade sitt mål 1968-73. Brandkåren höll med vatten! MHF har också använt baracken. Slutligen flyttades huset till Järnskogs Hembygdsgård på 1990-talet för att bli beredskapsmuseum.

Hiombua

Hiombua lanthandel har stått på platsen sedan i slutet av 1800-talet. Gustav Andersson och dottern Anna idkade här lanthandel till 1930-talet. Här möts besökaren av äkta lanthandelsmiljö från förr. Nu säljs godis och glass.

montage.png

Empori CMS