Järnskogs Hembygdsförenings styrelse

Mars 2021 - mars 2022 

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Vice ordförande Mikael Lundgren
Sekreterare: Thorbjörn Johansson

Kassör: Jenny Ström Jansson

Anders Överby

Denny Jansson

Inger Sjöstedt


Ersättare:

Curt Nilsson
Monika Johansson

Kermith Myrvold

Tobias Selvåg

Ekonomiansvarig:

Trude Magnusson

Revisorer:
Stefan Halvarsson
Ola Dahlström
Revisor, ersättare:
Gunnar Eriksson


Valberedning:
Nils-Erik Åhlander (sammankallande)
Nils-Harry Andersson

Programkommitté: 
Anders Överby (sammankallande)

Anita Käller

Monika Johansson


Museikommitté:

Mikael Lundgren (sammankallande)

Kermith Myrvold 
Thor ErikssonWebmaster: 

Denny Jansson (kontakta)

Facebook:

Jenny Ström Jansson

Arbetsfördelning i styrelsen: Se under fliken "Järnskogs Hembygdsgård".


Namnlist i PNG färg.png

Empori CMS