Eda skans sköld

Vi visar historien om Eda Skans......

Historia

Vi visar historien om Eda Skans, Skansen ligger ca 6 kilometer från Åmotfors i riktning mot Charlottenberg.

EDA SKANS ligger ca 6 km. från museet, passa på och gör ett besök även där, när du besöker vårt museum.

I värmländska Åmotfors ligger Eda Skans, ett gammalt försvarsfäste och minnesmärke från den tiden Sverige var en stormakt. Från 1600-talets mitt fram till 1814 då Norge förenades med Sverige i en union, låg Sverige i ständig konflikt med på den tiden förenade Danmark- Norge.

På en höjd mellan sjöarna Bysjön och Hugn lät major Gustaf Oxenstierna 1657 bygga ett befäst läger för huvudkrafterna;Eda Skans. Skansen blev skådeplats för flera blodiga uppgörelser länderna emellan: Krabbefejden 1657-58 var den första, sedan Gyldenlöwefejden 1675-79, som också kallats Skånska kriget. 

Som mest fanns det 700 man och 32 kanoner på Eda Skans. Där den så strategiskt låg på höjden mellan sjöarna hade de en bra utsikt över Eda-slätten där fienderna lätt upptäcktes. Inför varje nytt hot från Danmark rustades Skansen på nytt


 

Empori CMS