Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen Köla Stämma 2022.

Årsmöte hölls 5 juni på hembygdsgården. Ordförande vid årsmötet var Böret Segolsson Knutsson.

 

Styrelsens sammansättning under året

Roger Carlsson, ordförande

Marianne Torstensdotter, v ordförande

Kristina Widén, sekreterare

Agneta Goland, v sekreterare

Torsten Norén, kassör

Mona Eriksson

John Persson

Örjan Hugne

Lilian Norén  

Styrelseuppleanter 

Klas-Anders Haglund

Maigon Bryngelsson

Böret Segolsson Knutsson

Jahn Axelsson

Asta-Lena Sandin  

Revisorer

Mats Nilsson

Björn Andersson

Mats Sjöblom suppleant  

Valberedning

Annika Hugne sammankallande

Gunnar Adolfsson

Ola Bålstad 
 

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året.  

Myndigheternas pandemirestriktioner upphävdes i februari, vilket gjorde att vi kunde planera och genomföra aktiviteter som vanligt.  

Aktiviteter under året

Sportlovet v 9 Våffelcafé

1-2/4 Påskbasar

I maj skolbesök från Adolfsfors skola åk 3

11/6 Bygdevandring i Adolfsfors med Gunnar Adolfsson  

4-31/7 Våffelcafé. I ladan Köla Fotoklubbs utställning och hantverksutställning de två första veckorna

6/6 Hebbe Sisters och Duo Sentire

10/7 Almqvistdag

14/7 môraPer

19/7 Duratrion

21 och 22/7 Operakavalkad

27/7 Perssons Hörna

30/7 Packmopedturnén

24/9 Loppis, höstmarknad

25-26/11 Julmarknad  

När det gäller fastigheterna har, förutom sedvanligt underhåll, ladan och övriga uthus rödfärgats och fönstren i lagården har bytts ut.

En kylanläggning har installerats i köket.

Brandsyn har gjorts och brandsäkerheten har kontrollerats och förstärkts med brandsläckare, brandvarnare och en brandfilt i köket.

En projektgrupp har börjat arbeta med att planera renovering av köket mm.  

Verksamheten i vävstugan har återupptagits och där har rått full aktivitet under året.  

Almqvistkommittén har fortsatt sitt arbete med studiecirkel och friluftsgudstjänst vid Almqviststugan i juli.  

Utan pandemirestriktioner har våra lokaler återigen kunnat hyras ut till studiecirklar och privata fester och arrangemang.  

Medlemsavgiften har varit 150 kr, antalet medlemmar 151.  

Ett stort till alla medlemmar som bidragit med sin tid och engagemang till att vi kunnat genomföra våra evenemang och ta hand om våra byggnader på ett bra sätt.   

Köla april 2023      

Roger Carlsson                                               Marianne Torstensdotter    

Kristina Widén                                                 Agneta Goland      

Torsten Norén                                                  Mona Eriksson     

Lilian Norén                                                     John Persson      

Örjan Hugne

 

 

 

 

 

 

 

Empori CMS