Järnskogs kyrka


Jarnskogs_kyrka_historik.jpg

Nordmarkens första kyrkor - sägner

När man för flera hundra år sedan skulle bygga kyrkor i Järnskog och Skillingmark avgjordes kyrkornas placering enligt traditionen  på följande sätt: uppe vid gränsen mot Norge fästes en hästsko i ena änden på en stock. På en annan stock spikade man fast ett skilling-mynt. Stockarnas kastades i ett vattendrag och där de flöt iland byggdes kyrkorna. Stocken med hästskon hamnade i Stommen där Järnskogs första kyrka byggdes. Stocken med skillingen landade i Klevan där Skillingmarks första kyrka uppfördes.


Denna berättelse har bla kopplats till Järnskogs vapen som innehåller en hästsko och en skilling. Järnskog och Skillingmark tillhör Nordmarks härad och bildade ett tag en gemensam kommun.

Enligt en annan tradition besökte människorna i Skillingmark på medeltiden kyrkan på Rambölsmon i Vestmarka, Norge,där ett svenskt kapell uppfördes 1122. 1350 flyttades kyrkan till Klevan i Skillingmark på grund av digerdöden (pesten) som nådde Sverige 1349-50. Det var hemvändande pilgrimer som smittas av ett engelskt skepp som anlöpte Bergen sommaren 1349.

Järnskogs kyrka

Järnskogs kyrka från söder

Järnskogs kyrka byggs

Under den tidiga kristna tiden låg närmaste kyrka i Medskog i Norge. Under senare delen av 1300-talet uppfördes Järnskogs första kyrka i Stommen någon kilometer väster om dagens kyrka. Det var en liten träbyggnad. Prästgården låg på andra sidan älven i Slärteg men brann t upp och alla handlingar rörande kyrkan i Stommen försvann. Från Stomme-kyrkan finns bevarat dels en kyrkklocka, dels ett oblatskrin i täljsten. På midsommardagen firas i vår tid gudstjänst på gamla. kyrkplatsen.

På grund av församlingens tillväxt uppfördes en ny kyrka längre österut vilken invigdes 1 advent 1699.Tornet blev färdigt 1729. Detta och långhuset är uppförda av gråsten som levererades av alla gårdar i församlingen. Sakristian byggdes 1835.

Altartavlan är snidad av Isak Schullström 1746 och flera gånger renoverad.

Predikstolen är också från 1746 och snidad av Isak Schullström.
Bilderna föreställer Kristus och de fyra evangelisterna.

Kyrkan fick sin första orgel 1896. Den var mekanisk

Prästgården låg i Hofsten 1682-1926. Järnskogs nuvarande prästgård uppfördes i Beted 1926.

Idag utgör Järnskog-Skillingmark en enda församling med gemensamt kyrkoråd.

Länk till Svenska Kyrkan i Köla Pastorat

montage.png

Empori CMS