fredsmonumentet i morokulien

Fredsmonumentet på den svensk-norska gränsen har ända sedan 1914 varit en unik fredssymbol.

Fredsmonumentet

Fredsmonumentet i Morokulien  År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen till Norge 1914, till minne av 100-årig fred mellan länderna.

Man samlade in 26 500 riksdaler, marken köptes in av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Norges Fredslag och man byggde ett fredsmonument i vit granit från Idefjorden. Arkitekten hette Lars Johan Lehming och det var Anton Huse och hans mannar som reste det 18 meter höga monumentet.

Platsen valdes utifrån närheten till det sista slaget mellan Sverige och Norge i Magnor, samt att man här kan se monumentet både från vägen och järnvägen. Mot järnvägen syns inskriften: "Hädanefter skall krig mellan skandinaviska bröder vara omöjligt" som lär ha uttalats av Kung Oscar I.

Den 16 augusti 1914 invigdes monumentet och 12 000 människor deltog tillsammans med norske Stortingspresidenten Lövland och svenske biskopen von Scheele. 

Fredsmonumentet består av två pelare, en på vardera sidan av gränslinjen, men med en gemensam grund. Ovanpå är två figurer som håller händerna över gränsen.


Empori CMS