Eda Glasbruksförening

Föreningen startades 1984 av några personer som var intresserade i att bevara historiken och glaset från Eda Glasbruk för framtiden.

Det hade gått 30 år sedan glasbruket lades ner för gott, och det var hög tid att ta vara på all dokumentation och material som fanns.

Man hade 1975 - 1976 letat i arkivmaterialet och skrivit en historik om Eda Glasbruk mellan 1840 - 1860. Torbjörn Folgelberg och Gunnar Lersjö hade 1977 skrivit en bok om Eda Glasbruk.         

Arkivmaterialet som fanns från glasbrukets kontor var så omfattande att det var lämpligt att flytta över allt till Värmlandsarkiv i Karlstad. Där finns nu 68 hyllmeter med pärmar för den som vill forska.

Eda Glasbruksförening skrev 1985 ett avtal med Eda Kulturnämnd om att bygga upp en glassamling, där föreningen åtog sig att med kommunala medel köpa in glas och att ställa ut glaset i montrar. Föreningen har även fått många gåvor från privatpersoner. Glassamlingen består i dag av 1700 pjäser.  

I samarbete med ABF gavs 1985 ut en bok: "Eda Glasbruk Minnesbilder" som rönt ett stort intresse, den är tyvärr slutsåld sedan länge.

Föreningens motto har hela tiden varit att verka för tillkomsten av ett glasmuseum och ett bevarande av kulturmiljön i Eda Glasbruk. Idag har vi ett Glasmuseum, vi har bidragit till bevarande av en del av kulturmiljön, och vi kommer att fortsätta jobba på samma sätt.

Eda Glasbruk har idag den bäst bevarade kulturmiljön i västra Värmland, med äldsta stenbron mellan Stockholm och Oslo, arbetarebostäder, valvbro från 1851, herrgård, gammal f.d Brukshandel och en aktiv Folkpark.

Eda Glasbruksförening har idag ca 150 medlemmar och medlemsantalet är ökande. De flesta medlemmarna är spridda över stora delar av Sverige, och några finns även i Norge..

Föreningen arrangerar varje år ett antal så kallade "Glasträffar", där allmänheten kan ta med eget glas för bedömning av personer med kännedom om Eda Glasbruks tillverkning. Träffarna sker i all enkelhet med ibland någon inbjuden kåsör, och man dricker kaffe, umgås och pratar minnen från gamla tider. Målet är att väcka intresse för Eda Glasbruk och bidra till att kunskapen om historien och tillverkningen av glas ökar hos allmänheten.Välkommen som medlem!

Medlemskap i Eda Glasbruksförening kostar för närvarande 200 kr per år.

Varje medlem får 2-4 exemplar per år av medlemstidningen "Glasbruksposten", som innehåller artiklar om glas, historiska byggnader i Eda glasbruk, gamla händelser och kuriosa från orten, aktuella händelser som påverkar föreningen, information om arrangemang och föreningsnyheter i allmänhet.

Medlemsavgiften kan betalas in på:

Bankgiro:  642-2737

Frågor om medlemskap kan ställas på:

Tel: 0571-23101

E-post: edaglasmuseum@gmail.com

           Eda Glasbruksförening 

Empori CMS