Bli medlem

 

Vill Du bli medlem?
      
Ring någon av nedanstående      

Ordförande    Mona Guttke +46 70 632 07 49

monaguttke07@gmail.com

Ledamot    Jahn Axelsson    070-68 00 473

    sätt in kr. 150:- på klubbens Bankgiro 188-8569
    el
ler skicka ett mail till jahn@rudsgarden.se 

Swish nr: 1230200519
Bankgiro nr: 188-8569

    Jag är medlem i Köla Fotoklubb,
               därför så glad!       
         

Empori CMS