Fotograf Sune Carlsson

  

Flygande pilgrimsfalk, mäktig syn!.
Flygande pilgrimsfalk, mäktig syn!.
Duvhöksunge
Duvhöksunge
Pilgrimsfalk, troligen honan, i ett pilgrimsfalkberg någonstans i Västvärmland.
Pilgrimsfalk, troligen honan, i ett pilgrimsfalkberg någonstans i Västvärmland.
Smålompar. I ett tjärn någonstans i Västvärmland. Värmlands landskapsfågel.
Smålompar. I ett tjärn någonstans i Västvärmland. Värmlands landskapsfågel.
Pilgrimsfalk Pilgrimsfalkunge, ca nio veckor gammal, i den vackra gamla talltoppen. Pilgrimsfalkens återkomst är en verklig sannsaga. Bokstavligt talat på branten till utrotning i Sverige har den ökat från mindre än 10 par i hela Sverige på 1970-talet till över 500 par 2020. Det är tack vare Naturskyddsföreningen, och att Sverige förbjöd DDT och PCB på 1980-talet. I Värmland häckar den i ett 20-tal berg.  I slutet av 1970-talet fanns mindre än tio par pilgrimsfalkar i Sverige. Den var rödlistad som ”akut hotad”, steget före ”nationellt utrotad”. Hotet var främst miljögifter. Vändningen kom närmaste decennierna med att miljögifterna DDT och PCB fasades ut, och förbjöds i Sverige, och Naturskyddsföreningens idoga arbete med uppfödning vid Nordens Ark i Bohuslän. Pilgimsfalkar sattes ut vid falkberg som varit tomma i många år. Det har resulterat i att beståndet beräknas ha stigit till 1 100 reproduktiva individer (Artfakta.se)  Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (1000-1240).
Pilgrimsfalk Pilgrimsfalkunge, ca nio veckor gammal, i den vackra gamla talltoppen. Pilgrimsfalkens återkomst är en verklig sannsaga. Bokstavligt talat på branten till utrotning i Sverige har den ökat från mindre än 10 par i hela Sverige på 1970-talet till över 500 par 2020. Det är tack vare Naturskyddsföreningen, och att Sverige förbjöd DDT och PCB på 1980-talet. I Värmland häckar den i ett 20-tal berg. I slutet av 1970-talet fanns mindre än tio par pilgrimsfalkar i Sverige. Den var rödlistad som ”akut hotad”, steget före ”nationellt utrotad”. Hotet var främst miljögifter. Vändningen kom närmaste decennierna med att miljögifterna DDT och PCB fasades ut, och förbjöds i Sverige, och Naturskyddsföreningens idoga arbete med uppfödning vid Nordens Ark i Bohuslän. Pilgimsfalkar sattes ut vid falkberg som varit tomma i många år. Det har resulterat i att beståndet beräknas ha stigit till 1 100 reproduktiva individer (Artfakta.se) Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (1000-1240).
Silverstreckad pärlemorfjäril. Namnet har den från silverstreckade linjer på vingens undersida. Annars finns det många arter pärlemorfjärilar, varav denna är en av de största, med vingspann 53 till 65 mm.
Silverstreckad pärlemorfjäril. Namnet har den från silverstreckade linjer på vingens undersida. Annars finns det många arter pärlemorfjärilar, varav denna är en av de största, med vingspann 53 till 65 mm.

Empori CMS