Museet beredskapsåra

Museet Beredskapsåra utanför Koppom visar miljöer från beredskapstiden och bilder från krigstiden. 

Museet Beredskapsåra

Museet Beredskapsåra visar hur det var för militärer, flyktingar och civila i Västvärmland under Andra Världskriget

Startat av Kermith Myrvold

Museet ligger vid Järnskogs Hembygdsgård straxt söder om Koppom, öster om vägen mot Årjäng.

Karta_JHBG_2014._JPEG_5._Bast..jpg

Öpettider: samma som Hembygdsgården (dock ej kväll), se Länk  till Järnskogs Hembygdsgård.

Grupper besök på andra tider enligt överenskommelse.

Entré: 50 kr 

Militära kartor och tabeller: se fliken Galleri

NYHET SOMMAREN 2019:

I STATIONSBYGGNADEN PÅ JÄRNSKOGS HEMBYGDSGÅRD FINNS NU EN NYRITAD KARTA ÖVER SKANS 144 ADOLFSFORS, KÖLA, FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET. DET ÄR INGEMAR ANDREASON SOM VARIT ANSVARIG FÖR DET PROJEKTET. 


  montage.png

BEREDSKAPSÅRA

Järnskog
Koppom

I museet "Beredskapsåra" i Järnskog (Koppom, som ligger i västra Värmland) kan besökare både se och höra hur miljön var för de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-45.

Man kommer direkt in i ett riktigt bondkök av 40-talsmodell med tillhörande pigkammare.
På befälsexpedetionen finns uniformer, planer för gränsförsvaret, Tysk karta över gränszonen mm.

En fotoutställning som belyser beredskapstiden och även hur det var i det ockuperade Norge.

Flyktingförteckning över samtliga flyktingar som flydde över gränsen från Norge till Sverige inom Järnskogs landsfiskalsdistrikt från hösten 1941 till maj 1945. Totalt upptar listan 9912 personer. Järnskogs landsfiskalsdistrikt omfattade under denna period gränsen mot Norge från Hån i Töcksmark till Högsäter i Skillingmark.

Dessutom: Finlandshjälpen, kurirverksamhet, luffaren Smålands-Pelle, militär sjukförläggning, värn, förläggningstält, koktross mm.

Allting inomhus.

Smålands-Pelle:
Vandraren Johan Alexander Eriksson "Smålands-Pelle" vistades ofta i denna bygd under beredskapsåren. I muséet finns hans kärra, brev och bilder.

Kurirverksamheten över riksgränsen var intensiv under kriget. På museet finns barntransportsäck, penningsäck, fallskärm, kurirradio, hästtransportkälke, samt bilder.

Här står också en järnvägsvagn för trupptransporter under kriget. I stationshuset intill finns en utställning från krigstiden samt en filmsal där man bla kan se filmer från beredskapstiden med mera.

 


museet1.jpg
Beredskapsmuséet

P1070255.JPG
Järnvägsvagnen framför nya stationen

  kurir.jpg

Kurir med gods i vedlass

Thor_som_svarte_fanten_i_Remjang_pa_beredskapsara.jpg


Empori CMS