Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för uppleveda.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att eda.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Ambitionen är att uppleveda.se minst ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Exempel på webbplatsens brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Det kan finnas länktexter som inte är tydliga i tillräcklig mån
  • Det kan finnas HTML-kod som inte fullt ut validerar
  • Det kan saknas alternativ text till bilder
  • Det kan saknas korrekt uppmärkta formulär
  • Saknas funktion för uppläsning av text.

KONTAKTA OSS OM DU UPPLEVER HINDER

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Kontakta kommunens webbansvariga på webmaster@eda.se

KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Empori CMS