Motton

Tävlingar

 

Köla Fotoklubb 

Klubbmästerskapet 2018/2019. 

Motton för hela säsongen.  

         År/månad                             Färg på papper            Svart/vitt på papper              

                                                  2018

                                               September                               Sommarbilden               Sommarbilden 

                                               Oktober                                    Fart                                Fritt               

                                               November                                Fritt                                Skog        

                                               December                              I n g e n       t ä v l i n g 

                                                   2019

                                               Januari                                     Ljuseffekter                    Fritt                              

                                               Februari                                   Fritt                                 Ensamhet

                                               Mars                                        Arkitektur                         Fritt  

                                               April                                          Fritt                                Isformationer

Almanacksbilderna lämnas in till höstupptakten i september.
Du kan lämna in pappersbilder eller en CD/USB med bilder.

Skriv var bilden är tagen och märk med signatur.
                       Tänk på att vi behöver bilder från hela Eda och alla årstider.                            
Lämna så många bilder du vill men inte flera med samma motiv.     
Managed by WebDoc