Motton

Tävlingar

 

Köla Fotoklubb 

Klubbmästerskapet 2017/2018. 

Motton för hela säsongen.  

         År/månad                             Färg på papper            Svart/vitt på papper              

                                                   2017

                                               September                               Sommarbilden               Sommarbilden 

                                               Oktober                                    Öde hus                         Fritt               

                                               November                                Fritt                                 Baksida         

                                               December                              I n g e n       t ä v l i n g 

                                                   2018

                                               Januari                                     Fåglar                             Fritt                     

                                               Februari                                   Fritt                                  Djur

                                               Mars                                         Folkfest                           Fritt  

                                               April                                          Fritt                                 Färdmedel

Almanacksbilderna lämnas in till höstupptakten i september.
Du kan lämna in pappersbilder eller en CD/USB med bilder.

Skriv var bilden är tagen och märk med signatur.
                       Tänk på att vi behöver bilder från hela Eda och alla årstider.                            
Lämna så många bilder du vill men inte flera med samma motiv.     
Managed by WebDoc