Resultat


 
Feb. 2017 Bedömt av Mullsjö FK       Motto: Nostalgi
  Färg på papper
1 Inger Sjöblom
2 Anne Kindström
3 Björn Eklund
4 SvenÅke Nikkanen
5 Eva Klingenberg
6 Sven Bengtsson
7 Eva Nilsson Magnor
8 Mona Guttke
9 Jahn Axelsson
10 Kjell Olsson
11 Unni Eriksson
11 Hans Cederlöf
11 Krister Gustavsson
11 Steinar Johansen
11 Tina Tomasson
11 Gudbjörn Humlen
11 Erik Olofsson
 

                                     Grattis Inger!

                          1_Farg_IS-2000.jpg  

     
 
Feb. 2017 Bedömt av Mullsjö FK   Motto: Vinterskog
  Svart/Vitt  
1 Unni Eriksson
2 Björn Eklund
3 Sven Bengtsson
4 Steinar Johansen
5 Mona Guttke
6 Gudbjörn Humlen
7 Tomas Nilsson
8 Eva Nilsson Magnor
9 Eva Klingenberg
10 Kjell Olsson
11 Jahn Axelsson
11 Inger Sjöblom
11 Anne Kindström
11 Krister Gustavsson
11 SvenÅke Nikkanen
11 Tina Tomasson
 

                                    Grattis Unni!

1_EU-2000.jpg                        
Nov.2016 Bedömt av  Storsjöbygdens FK                Motto: Dimma
  Färg på papper
1 Björn Eklund
2 Unni Eriksson
3 Tina Tomasson
4 Anne Kindström
5 Steinar Johansen
6 Jahn Axelsson
7 Eva Klingenberg
8 Inger Sjöblom
9 Gudbjörn Humlen
10 Mona Guttke
11 SvenÅke Nikkanen
11 Kjell Olsson
11 Krister Gustavsson
11 Sven Bengtsson
11 Hans Cedelöf

Managed by WebDoc