Mästerskapet

 


 
År 2016-2017 SVART/VITT Poängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
  Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Eriksson Unni 5,0 3,0 0,5 0,5 5,0     14,0 1
Gustafsson Krister 4,0 0,5 5,0 0,5 0,5     10,5 2
Eklund Björn 0,5 4,0 1,0 0,5 4,0     10,0 3
Klingenberg Eva 2,0 0,5 0,5 5,0 0,5     8,5 4
Bengtsson Sven 0,5 0,5 3,0 0,5 3,0     7,5 5
Sjöblom Inger 3,0 1,0 2,0 0,5 0,5     7,0 6
Guttke Mona 0,5 5,0   0,5 1,0     7,0 6
Kindström Anne 1,0 0,5 4,0 0,5 0,5     6,5 8
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5   4,0 0,5     5,5 9
Johansen Steinar 0,5 2,0 0,5 0,5 2,0     5,5 9
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5     4,0 11
TomassonTina     0,5 3,0 0,5     4,0 11
Nikkanen Sven-Åke 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 13
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 13
Nilsson Magnor Eva       1,0 0,5     1,5 15
Börjesson Lars-Erik 0,5             0,5 16
Börjesson IngaLill 0,5             0,5 16
Nilsson Tomas         0,5     0,5 16
Andersson AnnaLena 0,5             0,5 16

 
 
År 2016-2017 FÄRG/PAPPER Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Eklund Björn 3,0 0,5 5,0 1,0 3,0     12,5 1
Eriksson Unni 4,0 2,0 4,0 0,5 0,5     11,0 2
Gustavsson Krister 0,5 4,0 0,5 5,0 0,5     10,5 3
Sjöblom Inger 0,5 0,5 0,5 3,0 5,0     9,5 4
Johansen Steinar 5,0 0,5 1,0 0,5 0,5     7,5 5
Tomasson Tina     3,0 4,0 0,5     7,5 5
Kindström Anne 0,5 0,5 2,0 0,5 4,0     7,5 5
Guttke Mona 0,5 5,0 0,5 0,5 0,5     7,0 8
Cederlöf Hans 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5     5,0 9
Olsson Kjell 1,0 0,5 0,5 2,0 0,5     4,5 10
Klingenberg Eva 2,0 0,5 0,5 0,5 1,0     4,5 10
Nikkanen Sven-Åke 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0     4,0 12
Humlen Gudbjörn 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5     3,0 13
Bengtsson Sven 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 14
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 14
Nilsson Magnor Eva       0,5 0,5     1,0 16
Börjesson Lars-Erik 0,5             0,5 17
Börjesson Inga-Lill 0,5             0,5 17
Guttman Ann-Marie 0,5             0,5 17
Andersson AnnaLena 0,5             0,5 17
Olofsson Erik         0,5     0,5 17

Managed by WebDoc