Mästerskapet

            

År 2017-2018 SVART/VITT Poängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
  Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Nilsson Magnor Eva 4,0 1,0 5,0 5,0       15,0 1
Gustafsson Krister 5,0 0,5 4,0 0,5       10,0 2
Sjöblom Inger 0,5 5,0 0,5 3,0       9,0 3
Eriksson Unni 0,5 4,0 3,0 0,5       8,0 4
Nikkanen Sven-Åke 3,0 0,5 0,5 4,0       8,0 4
TomassonTina 1,0 3,0 0,5         4,5 5
Bengtsson Sven 2,0 0,5 0,5 0,5       3,5 7
Eklund Björn 0,5 2,0 0,5 0,5       3,5 7
Nilsson Tomas 0,5 0,5 2,0 0,5       3,5 7
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 1,0 0,5       2,5 10
Guttke Mona 0,5 0,5 0,5 2,0       2,5 10
Klingenberg Eva 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 12
Kindström Anne 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 12
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 12
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 12
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 12
Malmstedt Carina   0,5 0,5 0,5       1,5 17
Nilsson Carina   0,5 0,5         1,0 18
Cederlöf Hans 0,5     0,5       1,0 18
Huseklepp Björn       1,0       1,0 18
Lillevold Didrik       0,5       0,5 21
Damperud Björn       0,5       0,5 22

   

År 2017-2018 FÄRG/PAPPER Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Gustavsson Krister 0,5 0,5 4,0 4,0       9,0 1
Axelsson Jahn 3,0 4,0 0,5 0,5       8,0 2
Sjöblom Inger 0,5 3,0 2,0 2,0       7,5 3
Tomasson Tina 0,5 5,0 1,0         6,5 4
Bengtsson Sven 0,5 0,5 5,0 0,5       6,5 4
Eklund Björn 0,5 0,5 0,5 5,0       6,5 4
Guttke Mona 5,0 0,5 0,5         6,0 7
Kindström Anne 4,0 0,5 0,5 0,5       5,5 8
Malmstedt Carina   0,5 3,0 1,0       4,5 9
Nilsson Magnor Eva 2,0 0,5 0,5 0,5       3,5 10
Klingenberg Eva 0,5 2,0 0,5 0,5       3,5 10
Huseklepp Björn       3,0       3,0 12
Nikkanen Sven-Åke 1,0 0,5 0,5 0,5       2,5 13
Eriksson Unni 0,5 1,0 0,5 0,5       2,5 13
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 15
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 15
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5       2,0 15
Nilsson Tomas 0,5 0,5 0,5         1,5 18
Cederlöf Hans 0,5   0,5 0,5       1,5 18
Lillevold Didrik   0,5 0,5 0,5       1,5 18
Nilsson Carina 0,5 0,5           1,0 21

                                                  

                           
    
            

Managed by WebDoc