Mästerskapet


                                            

                                  

År 2017-2018 SVART/VITTPoängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
  Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Nilsson Magnor Eva 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0 0,5   20,5 1
Sjöblom Inger 0,5 5,0 0,5 3,0 0,5 5,0   14,5 2
Gustafsson Krister 5,0 0,5 4,0 0,5 2,0 0,5   12,5 3
Nikkanen Sven-Åke 3,0 0,5 0,5 4,0 0,5 3,0   11,5 4
Eriksson Unni 0,5 4,0 3,0 0,5   2,0   10,0 5
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5   6,5 6
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0   6,5 6
Klingenberg Eva 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5   5,5 8
Bengtsson Sven 2,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5   5,0 9
TomassonTina 1,0 3,0 0,5         4,5 10
Eklund Björn 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5   4,5 10
Nilsson Tomas 0,5 0,5 2,0 0,5   0,5   4,0 12
Guttke Mona 0,5 0,5 0,5 2,0   0,5   4,0 12
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5   3,5 14
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 15
Kindström Anne 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 16
Malmstedt Carina   0,5 0,5 0,5   0,5   2,0 17
Husklepp Björn       1,0 0,5 0,5   2,0 17
Liv Torill         0,5 1,0   1,5 19
Nilsson Carina   0,5 0,5         1,0 20
Cederlöf Hans 0,5     0,5       1,0 20
Lillevold Didrik       0,5       0,5 22
Damperud Björn       0,5       0,5 22
År 2017-2018 FÄRG/PAPPERPoängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Gustavsson Krister 0,5 0,5 4,0 4,0 0,5 2,0   11,5 1
Sjöblom Inger 0,5 3,0 2,0 2,0 3,0 0,5   11,0 2
Axelsson Jahn 3,0 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5   9,0 3
Bengtsson Sven 0,5 0,5 5,0 0,5 2,0 0,5   9,0 3
Eklund Björn 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5 0,5   7,5 5
Nilsson Magnor Eva 2,0 0,5 0,5 0,5 4,0     7,5 5
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5   7,5 5
Huseklepp Björn       3,0 0,5 4,0   7,5 5
Eriksson Unni 0,5 1,0 0,5 0,5   5,0   7,5 5
Guttke Mona 5,0 0,5 0,5   0,5 0,5   7,0 10
Klingenberg Eva 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 3,0   7,0 10
Tomasson Tina 0,5 5,0 1,0         6,5 12
Kindström Anne 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5     6,0 13
Malmstedt Carina   0,5 3 1,0   0,5   5,0 14
Nikkanen Sven-Åke 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0   4,0 15
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 16
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 16
Cederlöf Hans 0,5   0,5 0,5 1,0 0,5   3,0 16
Lillevold Didrik   0,5 0,5 0,5 0,5     2,0 19
Nilsson Tomas 0,5 0,5 0,5     0,5   2,0 19
Nilsson Carina 0,5 0,5       0,5   1,5 21
Liv Torill         0,5     0,5 22


Managed by WebDoc