Mästerskapsställning 2019-2020

     

 
    År 2019-2020 SVART/VITT Poängber 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
            Namn Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Sjöblom Inger 4,0 5,0           9,0 1
Klingenberg Eva 5,0 0,5           5,5 2
Olsson Kjell 1,0 4,0           5,0 3
Bengtsson Sven 3,0 1,0           4,0 4
Guttke Mona 0,5 3,0           3,5 5
Nilsson Tomas 2,0 0,5           2,5 6
Huseklepp Björn 0,5 2,0           2,5 6
Eklund Björn 0,5 0,5           1,0 8
Nikkanen Sven-Åke 0,5 0,5           1,0 8
Johansen Steinar 0,5 0,5           1,0 8
 
 
       År 2019-2020 FÄRG/PAPPER Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Guttke Mona 5,0 3,0           8,0 1
Sjöblom Inger 4,0 4,0           8,0 1
Eklund Björn 0,5 5,0           5,5 3
Nikkanen Sven-Åke 3,0 0,5           3,5 4
Olsson Kjell 2,0 0,5           2,5 5
Axelsson Jahn   2,0           2,0 6
Johansen Steinar 1,0 0,5           1,5 7
Bengtsson Sven 0,5 1,0           1,5 7
Nilsson Tomas 0,5 0,5           1,0 9
Klingenberg Eva 0,5 0,5           1,0 9
Huseklepp Björn 0,5 0,5           1,0 9
Managed by WebDoc