Slutresultat 2018-2019

     

  
       År 2018-2019 FÄRG/PAPPER  Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
            Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. April. Summa Plats
Eriksson Unni 5,0 4,0 3,0 5,0 2,0 3,0 0,5 22,5 1
Johansen Steinar 0,5 5,0 5,0 0,5 5,0 0,5 5,0 21,5 2
Nilsson Tomas 0,5 0,5 4   4,0 5,0 0,5 14,5 3
Sjöblom Inger 3,0 0,5 2,0 4,0 0,5 1,0 0,5 11,5 4
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 3,0 1,0 4,0 0,5 10,0 5
Eklund Björn 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 0,5 3,0 9,5 6
Axelsson Jahn 0,5 3,0 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 8,5 7
Guttke Mona 4,0 0,5 0,5 1,0   0,5 1,0 7,5 8
Klingenberg Eva 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 7,0 9
Huseklepp Björn     0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 6,0 10
Cederlöf Hans 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5     4,0 11
Bengtsson Sven 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 12
Nikkanen Sven-Åke 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 12
Kindström Anne 1,0   0,5         1,5 14
Gustavsson Krister     0,5         0,5 15
 
 
    År 2018-2019 SVART/VITT  Poängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
            Namn Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Eriksson Unni 2,0 2,0 0,5 4,0 5,0 5,0 4,0 22,5 1
Eklund Björn 4,0 3,0 0,5 0,5 4,0 0,5 3,0 15,5 2
Bengtsson Sven 5,0 0,5 3,0 0,5 1,0 0,5 2,0 12,5 3
Sjöblom Inger 1,0 0,5 0,5 5,0 3,0 0,5 0,5 11,0 4
Nilsson Tomas 0,5 0,5 4,0   0,5 0,5 5,0 11,0 4
Nikkanen Sven-Åke 0,5 4,0 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 10,5 6
Johansen Steinar 0,5 5,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 7
Olsson Kjell 3,0 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 9,0 8
Huseklepp Björn     0,5 3,0 0,5 2,0 0,5 6,5 9
Klingenberg Eva 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 6,0 10
Gustafsson Krister     5,0         5,0 11
Guttke Mona 0,5 0,5 0,5 2,0   0,5 0,5 4,5 12
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 4,5 12
Kindström Anne 0,5             0,5 14

               Managed by WebDoc