Mästerskapet


      

År 2018-2019 SVART/VITT Poängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn  Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Bengtsson Sven 5,0 0,5 3,0         8,5 1
Eklund Björn 4,0 3,0 0,5         7,5 2
Johansen Steinar 0,5 5,0 2,0         7,5 2
Nikkanen Sven-Åke 0,5 4,0 0,5         5,0 4
Nilsson Tomas 0,5 0,5 4,0         5,0 4
Gustafsson Krister     5,0         5,0 4
Olsson Kjell 3,0 1,0 0,5         4,5 7
Eriksson Unni 2,0 2,0 0,5         4,5 7
Sjöblom Inger 1,0 0,5 0,5         2,0 9
Klingenberg Eva 0,5 0,5 1,0         2,0 9
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5         1,5 11
Guttke Mona 0,5 0,5 0,5         1,5 11
Kindström Anne 0,5             0,5 13
Huseklepp Björn     0,5         0,5 13

 

År 2018-2019 FÄRG/PAPPER Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Eriksson Unni 5,0 4,0 3,0         12,0 1
Johansen Steinar 0,5 5,0 5,0         10,5 2
Sjöblom Inger 3,0 0,5 2,0         5,5 3
Guttke Mona 4,0 0,5 0,5         5,0 4
Nilsson Tomas 0,5 0,5 4,0         5,0 4
Axelsson Jahn 0,5 3,0 0,5         4,0 6
Eklund Björn 2,0 0,5 1,0         3,5 7
Cederlöf Hans 0,5 2,0 0,5         3,0 8
Klingenberg Eva 0,5 1,0 0,5         2,0 9
Kindström Anne 1,0   0,5         1,5 10
Bengtsson Sven 0,5 0,5 0,5         1,5 10
Nikkanen Sven-Åke 0,5 0,5 0,5         1,5 10
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5         1,5 10
Gustavsson Krister     0,5         0,5 14
Huseklepp Björn     0,5         0,5 14


          

                        Managed by WebDoc