Mästerskapet

 

    

        
År 2017-2018 FÄRG/PAPPER Poängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Axelsson Jahn 3,0 4,0           7,0 1
Guttke Mona 5,0 0,5           5,5 2
Tomasson Tina 0,5 5,0           5,5 2
Kindström Anne 4,0 0,5           4,5 4
Sjöblom Inger 0,5 3,0           3,5 5
Nilsson Magnor Eva 2,0 0,5           2,5 6
Klingenberg Eva 0,5 2,0           2,5 6
Nikkanen Sven-Åke 1,0 0,5           1,5 8
Eriksson Unni 0,5 1,0           1,5 8
Eklund Björn 0,5 0,5           1,0 10
Gustavsson Krister 0,5 0,5           1,0 10
Johansen Steinar 0,5 0,5           1,0 10
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5           1,0 10
Olsson Kjell 0,5 0,5           1,0 10
Bengtsson Sven 0,5 0,5           1,0 10
Nilsson Tomas 0,5 0,5           1,0 10
Nilsson Carina 0,5 0,5           1,0 10
Cederlöf Hans 0,5             0,5 18
Lillevold Didrik   0,5           0,5 18
Malmstedt Carina   0,5           0,5 18


År 2017-2018 SVART/VITT Poängberäkning 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
  Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Gustafsson Krister 5,0 0,5           5,5 1
Sjöblom Inger 0,5 5,0           5,5 1
Nilsson Magnor Eva 4,0 1,0           5,0 3
Eriksson Unni 0,5 4,0           4,5 4
TomassonTina 1,0 3,0           4,0 5
Nikkanen Sven-Åke 3,0 0,5           3,5 6
Bengtsson Sven 2,0 0,5           2,5 7
Eklund Björn 0,5 2,0           2,5 7
Klingenberg Eva 0,5 0,5           1,0 9
Guttke Mona 0,5 0,5           1,0 9
Kindström Anne 0,5 0,5           1,0 9
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5           1,0 9
Johansen Steinar 0,5 0,5           1,0 9
Axelsson Jahn 0,5 0,5           1,0 9
Olsson Kjell 0,5 0,5           1,0 9
Nilsson Tomas 0,5 0,5           1,0 9
Cederlöf Hans 0,5             0,5 17
Malmstedt Carina   0,5           0,5 17
Nilsson Carina   0,5           0,5 17

 
      

                    

                 

         
                 

 

                 

                       

        
        


       

 

 

 

                


  

 

Managed by WebDoc