Mästerskapet


      Årsslut                                      

         

 
År 2017-2018 Svarvitt                
 Namn Sep Okt Nov Jan Feb Mars April Summa Plats
Nilsson Magnor Eva 4,0 1,0 5,0 5,0 5,0 0,5 0,5 21,0 1
Sjöblom Inger 0,5 5,0 0,5 3,0 0,5 5,0 4,0 18,5 2
Eriksson Unni 0,5 4,0 3,0 0,5   2,0 3,0 13,0 3
Gustafsson Krister 5,0 0,5 4,0 0,5 2,0 0,5   12,5 4
Nikkanen Sven-Åke 3,0 0,5 0,5 4,0 0,5 3,0 0,5 12,0 5
Bengtsson Sven 2,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 5,0 10,0 6
Axelsson Jahn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 1,0 7,5 7
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 7,0 8
Klingenberg Eva 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 6,0 9
Eklund Björn 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 10
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 5,0 10
TomassonTina 1,0 3,0 0,5         4,5 12
Nilsson Tomas 0,5 0,5 2,0 0,5   0,5 0,5 4,5 12
Guttke Mona 0,5 0,5 0,5 2,0   0,5 0,5 4,5 12
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5   3,5 15
Kindström Anne 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     2,5 16
Malmstedt Carina   0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 2,5 16
Huseklepp Björn       1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 16
Liv Torill         0,5 1,0   1,5 19
Nilsson Carina   0,5 0,5       0,5 1,5 19
Cederlöf Hans 0,5     0,5       1,0 21
Lillevold Didrik       0,5     0,5 1,0 21
Damperud Björn       0,5       0,5 23
 
 
År 2017-2018 FÄRG/PAPPERPoängber. 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1, 6=0,5
Namn Sep. Okt. Nov. Jan. Feb. Mar. Apr. Summa Plats
Sjöblom Inger 0,5 3,0 2,0 2,0 3,0 0,5 5,0 16,0 1
Gustavsson Krister 0,5 0,5 4,0 4,0 0,5 2,0   11,5 2
Nilsson Magnor Eva 2,0 0,5 0,5 0,5 4,0   4,0 11,5 2
Johansen Steinar 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5 3,0 10,5 4
Axelsson Jahn 3,0 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 10,0 5
Bengtsson Sven 0,5 0,5 5,0 0,5 2,0 0,5 0,5 9,5 6
Klingenberg Eva 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 3,0 2,0 9,0 7
Eklund Björn 0,5 0,5 0,5 5,0 0,5 0,5 0,5 8,0 8
Huseklepp Björn       3,0 0,5 4,0 0,5 8,0 8
Eriksson Unni 0,5 1,0 0,5 0,5   5,0 0,5 8,0 8
Guttke Mona 5,0 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 7,5 11
Tomasson Tina 0,5 5,0 1,0         6,5 12
Kindström Anne 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5     6,0 13
Malmstedt Carina   0,5 3,0 1,0   0,5 0,5 5,5 14
Nikkanen Sven-Åke 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 4,5 15
Olsson Kjell 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 16
Cederlöf Hans 0,5   0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 3,5 16
Humlen Gudbjörn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 18
Nilsson Tomas 0,5 0,5 0,5     0,5 0,5 2,5 19
Lillevold Didrik   0,5 0,5 0,5 0,5     2,0 20
Nilsson Carina 0,5 0,5       0,5   1,5 21
Liv Torill         0,5     0,5 22

                        Managed by WebDoc