Motton

Tävlingar

 

Köla Fotoklubb 

Klubbmästerskapet 2022/2023

Motton för hela säsongen. 


År/månad              Färg digitalt         Svart/vitt digitalt  

                                            

                               

                                 2021

                                                  Januari                                  Makrobild                       Fritt

                                                  Februari                                 Fritt                               Spår

                                                   Mars                                      Husdjur                           Fritt

                                                   April                                       Fritt                                Rök

                                  2022 


                                                  Januari                                   Jul                                   Fritt

                                                  Februari                                   Fritt                               Kärlek


                                                  Mars                                         Katter                             Fritt

                                                  April                                         Fritt                                Skräp

                                                  September                               Sommarbild                  Sommarbild

                                                  Oktober                                    Senare beslut               Fritt

                                                  November                                 Fritt                               Senare beslut

                                                  bilderna skickas digitalt till Mona Guttke (mona.guttke@edu.eda.se)
                                           

Almanacksbilderna lämnas in till höstupptakten i september.
Du kan lämna in pappersbilder eller en CD/USB med bilder.

Skriv var bilden är tagen och märk med signatur.
                       Tänk på att vi behöver bilder från hela Eda och alla årstider.                            
Lämna så många bilder du vill men inte flera med samma motiv.     
Empori CMS