Program

           

 

 Logga1.jpg

                                                      

 

VÅREN 2017

KLUBBMÖTEN kl. 19.00                       16 jan.      måndag         Tina Tomasson & Carina Andersson  -- "Glömt och gömt"

                            Motto tävlingsbilder                          Dia; Julbild            F/papper;  Fritt           Svart/Vitt;  Fritt

                         

                       13 feb.      måndag         Hans-Erik Österberg --     "En sjömans upplevelser"

                            Motto tävlingsbilder                           Dia;  Fritt              F/Papper;  Nostalgi    Svart/Vitt;  Vinterskog


                       13  mars   måndag         Fredrik Holt    ---   "Namibia -- Botswana"

                            Motto tävlingsbilder                            Dia;   Skidspår    F/Papper;  Fritt            Svart/Vitt;  Fritt


                       10 april     måndag           Anne Kindström  ---- " E röre tå bilder"  


                            Motto tävlingsbilder                             Dia;  Fritt            F/Papper;  Siluett       Svart/Vitt;  Töväder                         19 maj       fredag              Årsmöte Köla Hembygdsgård, Kiöln  

                                                                  Middag, kaffe, prisutdelningar m.m.  

                                                                              Kr. 170:-  (försök att ha jämna pengar)                                                                 

                                                                              Anmälan till Inger  0571-341 10  alt. 070-583 41 10

                         Bildvisning;                       Tommy Johansson ---  "Kenya safari  med de fem stora"  


                                                           Hösten 2017

                        18 sept.    måndag            Steinar Johansen  ----  "Ur Steinars arkiv"

                             Motto tävlingsbilder                              Dia;  Sommarbilden  F/Papper; Sommarbilden  Svart/Vitt  Sommarbilden

                                                                                                                                     

                 Fotoaktivitet under våren. Förslag att besöka Kongsvingers fästning. Förslagsvis söndag före midsommar
                 eller söndag en vecka efter midsommarhelgen, beroende på väderlek. Tidpunkten meddelas senare.

                 Servering av kaffe till ett pris av 30:-   (helst jämna pengar)

                 Alla klubbmöten utom årsmötet sker i Bålstad i klubblokalen.

                 Sätt in medlemsavgiften 100:- på bankgiro 188-8569 om du inte har betalat för i år.

                 Almanacksbilder skall lämnas in på septembermötet 18/9.  Lämna in diabilder, pappersbilder eller
                 CD/USB-minnen med digitala bilder.
                 Skriv var bilden är tagen och märk med din signatur, lämna så många du vill men inte flera med samma motiv !
                 Bilder från olika delar av Eda Kommun.

                 Tävlingsbild i svart/vitt max 20x30cm omonterade. (Får gärna vara mindre).
                 Tävlingsbild i färg på papper max 20x30cm omonterade (Får gärna vara mindre)
                 Tävlingsbilder i dia visas och bedöms direkt på mötet. Resultat och bildkritik ges vid visningen, inga priser delas
                 ut i den klassen, allt enligt beslut på årsmötet i maj 2014.

                 Klubbens hemsida   www.uppleveda.se/kolafotoklubb.        Vi finns även på Facebook             

                                                                                                                     

 

  

Managed by WebDoc