Program

                   

         

                          

                Den planerade fototräffen vid Hällekörka den 18/4 är inställd pga

                att det är isigt och lerigt där, dessutom inga blåsippor ännu.

                Vi åter kommer om tid för nytt möte vid ett senare tillfälle. 


 

Empori CMS