mosstakans skolmuseum

 Mosstakans Skola

Mosstakans Skolmuseum

Mosstakans skola byggdes på 1920-talet och har sedan dess fungerat som små- och folkskola för södra Järnskog fram till 1964, då nya Hierneskolan byggdes i Koppom. Före 1920-talet användes Mosstakans gamla skola, som var belägen nära vägskälet, ca:300m sydost om skolmuseet (skylt utvisar platsen).

Vårterminen 1964 var den sista terminen för Mosstakans skola. Då var Ann-Marie Mannegren småskollärarinna och hennes make Valter Mannegren folkskollärare. Lärarparet fortsatte då att tjänstgöra på Hierneskolan i Koppom.

Efter 1964 stod skolan i stort sett oanvänd fram till 1988, då några eldsjälar i bygden anhöll hos Eda kommun om medel för att rusta upp skolhuset. Detta beviljades och man kunde bl a lägga nytt tak på byggnaden. I samband härmed bildades lokalföreningen Mosstakans Samlingslokal.

Initiativtagare till skolmuseet var före detta rektorn vid Hierneskolan, Curt Sjöquist. När han gick i pension 1994 fick han skolstyrelsens tillstånd att samla material från skolorna i kommunen för ett framtida skolmuseum. Efter kontakt med Mosstakans Samlingslokal beslutade man att inreda museet i Mosstakans skola. Tillsammans med ordföranden i föreningen började planerna förverkligas och den 4 augusti 2001 kunde invigningen hållas och Eda kommun hade fått ett nytt museum.   

Curt Sjöquist var Mosstakans samlingslokals ordförande i tio år. Under dessa år har det ofta varit öppet under sommaren med många olika aktiviteter. Under våren har det varit tradition att öppna säsongen med en mycket uppskattad tipspromenad. Till kaffet serveras alltid hembakat bröd.

I samarbete med Järnskogs Hembygdsförening planerar man att ha öppet vissa dagar som blir förannonserade samt ta emot bokningar och ge guidade visningar. Vidare hoppas man att skolelever från Eda och dess grannkommuner får tillfälle att göra studiebesök.  

På grund av Coronapandemin med restriktioner från FHM avvaktar årsmötet på styrelsens förslag att ta beslut om någon verksamhet

Entréavgiften för vuxna: 20:-

Plats: Belägen efter väg 177 mot Årjäng söder om Hembygdsgården, Koppom

Öppet enligt överenskommelse

Mosstakans Samlingslokals styrelsejuni 2021 - tills vidare:

Ordförande Thorbjörn Johansson                                0571 120 33

Sekreterare May Dahlbeck                                            0571 120 84

Kassör Irene Nilsson                                                      0571 121 25

Ord. ledamot Birgitta Johansson                                  0571 120 33

Ord. ledamot Curt Nilsson                                              0571 121 25

Ord ledamot Judith van der Poest Clement

Suppleant Monika Johansson                                       070 641 36 42

Suppleant Rickard Loberg

Suppleant Johannes e/v de Wolf


Öppettider enligt överenskommelse.

För information och bokning:
Lennart Elgström 0571-120 84,  070 327 71 06

Webbmaster: May Dahlbeck   maydahlbeck@telia.com


teckning_mosstak.JPG


Empori CMS