I_Kola.png

 Kölaböckerna, en unik hembygdsdokumentation

Litteratur

 Hembygdsföreningen Köla Stämma, eller som det hette från början, Köla sockens arkiv- och folkminneskommitté, har under en lång rad år utgivit en hembygdsdokumentation som är unik i sitt slag både var gäller kvalité och volym. Skriftserien "I Köla" omfattar 9 volymer och utöver dessa har utgivits flera andra böcker och häften. Alla dessa alster finns att köpa på hembygdsgården och går även att beställa via mail till: info@kolahembygd.se

Här ett urval av litteraturen:

I Köla del I-VIII häftade                              50 kr/st

I Köla del I-IV inbundna                             300 kr

I Köla del V-VII inbundna                           300 kr

I Köla del IX en bygd i bilder                      200 kr

Kiöla Sochnestämmeprotocoll häftad        50 kr

Kiöla Sochnestämmeprotocoll inbunden   100 kr

Ödets lekboll av A.T. Byberg                     50 kr

Köla Sockenstuga                                      50 kr

C.O. Hagander                                           70 kr

Adolfsfors 1744 - 2000                               100 kr

Kölafilmen på DVD                                     200 kr

Greges i Tömte, ny utökad utgåva             250 kr               


 

Managed by WebDoc