Litteratursammanfattning

Sammanfattningen gjord av Nils-Olof Bolstad 2017

Hembygdsföreningen i Köla tillkom och dokumenterades inte förrän 1930, trots att uppteckningar och dokumentationer förekommit
betydligt tidigare. Kölabornas forskning som satts på pränt, om och kring sin hembygd, har pågått i varje fall sedan 1920-talet, kanske
ännu tidigare av någon.

1920  "Boken om Adolfsfors" på 420 sidor. Skriven av Ester Carolina Geist Montelius (1881-1921). Hon hade släkt på Adolfsfors
herrgård och blev fascinerad av det som hänt där. Vid skrivandet av boken blev det för oroligt på herrgården, så hon "flydde" till
torpet Samlastomta på Bålstad skog som Adolfsfors nyligen hade köpt. Ur denna bok hade förövrigt Wilner Hasselmo hämtat de
flesta uppgifterna till sitt krönikespel "Händelser kring Adolfsfors". Mer om detta följer.

1931  "Om säterliv i Kölas södra del" 40 sidor av Ander T. Byberg och John Stenvall. Delar ur denna utgåva är med i "Om säterliv
i västra Värmland"

1932   Kölabon Edvard Olssons bok "Värmländska folkminnen" 200 sidor, måste nämnas trots att den omfattar mer uppteckningar än från Köla.

1944  "Minnen från Köla" 120 sidor av Olof Karlsson och Wilner Hasselmo

1949   Detta år togs det viktigaste beslutet angående dokumentation om bygden Köla. Även då ställde många intresserade upp
för att hjälpa till, detta beslut gjorde att det under åren framåt åstadkoms åtta numrerade böcker med huvudtiteln "I Köla" Här en kort
redogörelse av innehållet i dessa och om övriga utgåvor under åren som gäller Kölaregionen

1949   "Kiöhla Sochnestämme Protocoll 1642-1768", 265 spännande sidor

1950   Del 1. Köla kyrka, kyrkans klockor, gravfynden under kyrkgolvet, ortsnamnen, roteväsendet. 96 sidor.

1959   Del 2. Pastorer uti Kiöln, De glömdas sten, Klockaren Anders Danielsson, Sockenmålet, Släktnamn, Ofredstider, Lieutnanten
Ammund Örjansson, Brandkatastrof i Växvik, Växvik mejeri, Ortsnamnstillägg, Olof Carlsson, Torpekontrakt, Barnbegravning i ovigd
jord, Ramsan om Ränken, Rättelser. 132 sidor

1961   Del 3.  Sockengränsen, Köla socken på 1500-talet, Älvsborgs lösen, De äldsta kaplanerna i Köla gäll, Fjällfinnarna på Kyrkeskogen, Äldre bilder av Köla kyrka och prästgård, Ett äventyr, e ramse å e gåte, Kommentar till ett arvsskifte, Folkdräkten, Ur en gammal kölabondes anteckningar, En midsommar på 1860-talet vid Adolfsfors bruk, Anders T. Byberg 75 år, Klockaren Nils Jonsson,
Erek-Adam, Allmänna vägar år 1800, En soldatvisa från 1849, Rättelser 120 sidor.

1963   Del 4. Fynd av stockekor i Köla, Sjöleden genom Köla, Jössehärspolska och annan dans på 1800-talet, Minnessten över Jonas
Waern, Jonas på Erlingsrud, Hälletorps soldatgrav, "Ljuse stjärna", Övergivna boplatser, Noresunds herrgård, Ragnerud, Fjällfinnarna på Kyrkeskogen-tillägg, Vägdelningsinstrument 1836, Om två knektar Skarfält, Litografin av Köla kyrka, Några ordspråk, Rättelser,    230 sidor

1966   Del 5. Karl Renke-folkmålsupptecknaren, Om kölamålet, Adolfsfors, bruks- och personhistoria, Salusåg och tullmjölkvarn, Lässerudssågen, Skolan i Köla, En bildningstörstande skolpojkes öden, Fattigvårdens utveckling i Köla, Ulrika Fryxells historia, Ulriksdal, Några ordningregler och bstämmelser, Dopmössa från 1821, Brännvinsbränning och lönnkrogar, Begravning i Köla på 1850-talet, En arbetsvandring, Emigrationen från Köla, Breven hem, Emigrantregister, Övergivna boplatser, Rättelser 270 sidor.

1969  Del 6. "E läsebok för Jössehäringer" av Karl Renke. Där den i dag underskattade dialogen " Männa dä slockner i spisen" ingår.
Jag som skriver detta anser att den har högt statusvärde med sin beskrivning hur det var då. Har både humor och värme, borde framföras då och då så inte folk glömmer hur det varit. 85 sidor.

1975  Del 7. Några minnen från tiden i Köla prästgård, En dagbok från den värmländska väckelsen, Frikyrkans uppkomst i Köla socken, Missionär Kristina Nilsson, Fornlämningar funna inom Köla socken, Jordfynd, Hemmanskartor av år 1642, På hwad sätt Råå-ghången ähr satter, Från fäder är det kommet, Örjassläkten, Cholera morbus = dödlig sjukdom, En byskomakare i Köla, Samfärdseln inom Köla socken,

1983  Del 8. En släktforskningsbok från alla Kölas hemman av Margareta Nerander. 160 sidor

1973   "Ödets lekboll" En tecknares levnadsminnen, av Anders T. Byberg. 65 sidor

1998  "Köla en bygd i bilder" utgiven tillsammans av Köla HBF och Köla Fotoklubb. Arbetet gjort av fofoklubbens medlemmar. Bilder av olika slag och de äldsta från sista delen av 1800-talet. 190 sidor

1996  "Alster efter orginalet och skalden Hagander"  Med Köla HBF som sponsor gjordes ett häfte om en av de mest annorlunda personer som växt upp i Köla. Han skrev allt på rim och mest uppmärksammat blev hans väderleksrapporter. Dessa gick han och sålde i november-december och omfattade då det hela kommande året och var helt handskrivna med sirliga bokstäver och lätt läsbart. Finns delvis bevarade. Nils-Olof Bålstad skrev och gjorde jobbet med sammanställningen. 54 sidor A4

1997   "Särtryck" på 16 sidor A4 som till stor del är tillägnad den gamla Sockenstugan och i någon mån Köla HBF som då även tagit namnet KÖLA STÄMMA

1998    "Soldater i Köla 1680-1901" med många uppgifter, delvis i form av listor, utgivare Stig R. Andersson och Per-Åke Olsson
45 sidor A4

Ett mycket tilltalande och beskrivande häfte på 34 sidor om Anders T. Byberg utgav bl.a. Håkan Holt, där framgår hur betydelsefull Byberg var som tecknare.

2000   "Adolfsfors 1744-2000" med tyngdpunkt på den industriella utvecklingen kring vattenfallet och folklivet kring detta
Skrivet och utgivet av Nils-Olof Bålstad  75 sidor A4

2005    "Om säterliv i västra Värmland" där bl.a Säterlåtar upptecknade i Köla av John Stenvall ingår. Skriven och utgiven av Nils-Olof Bålstad  40 sidor.

2012    Om Bålstads hemman utgavs en bok med bl.a. en bild av varje bostadshus med de boende utanför. Ett litet bord är då med på varje bild där de fotograferade från sina hem fick placera det de ville på bordet. Vid de obebodda husen så är bordet tomt. Skriven och utgiven av Nils-Olof Bålstad. 130 sidor A4

2015    " Berättelser och skrönor från gränsbygden" bland mycket annat ett kapitel om utvandringen från Köla. Skriven och utgiven av Nils-Olof Bålstad. 185 sidor A4

1944  Detta år skedde den största händelsen i Köla Hembygdsförenings historia när krönikespelet "Händelser kring Adolfsfors" uppfördes. Honnör för alla frivilligas insatser då. Utöver Wilner Hasselmo bör kompositören och dirigenten Lille-Bror Söderlund,
kulissmålaren Brask, fotograf Anders Eriksson nämnas för sina arbeten i sammanhanget. Plus alla "skådespelare" och musikanter från Köla med omnejd . Nils Hasselmo (son till Wilner)  och jag som skriver detta hade de två obetydligaste rollerna i sammanhanget, vi var smeddrängar i spelet och bar då endast en s.k, blaggarns skjorta. Vi bar fram glödgat järn till smederna. Kläder inhyrdes från bl.a. nationalmuseet.
Ett 70 sidigt samlingshäfte i A4 format om och kring krönikespelet utgavs i efterhand, där olika konstnärers bidrag ingår med teckningar av hög kvalitet, de är alla namngivna i utgåvan. Noter på "Sophie Waerns brudmarsch" av Lille-Bror Söderlund ingår, även fotograf Anders Erikssons 13 svartvita bilder tagna bl.a. under framförandet den 18 juni 1944 ingår, dock har fotografens namn glömts i det annars fina häftet.
Eftersom fotografen Anders Erikssons bilder ofta förekommer i många av nämnda utgåvor här i västra Värmland, bör kanske en lite del av hans liv som fotograf omnämnas.
Född  Bogen där även fotografen brodern John kom till världen bland flera syskon. Bröderna intresserade sig tidigt för fotgraferandet. John utbildade sig till fotograf i Stockholm, fick därefter chansen att köpa en tidigare etablerad fotofirma i Kramfors. Det gick såpass bra att även broder Anders flyttade dit för att hjälpa till.
Där hände år 1931 den än idag ihågkomna händelsen med beteckningen "Skotten i Ådalen". Det började med en stor strejk och militär tillkallades och de sköt ner fem demonstranter och en kvinna som var åskådare. Allt detta dokumenterade bröderna med sina kameror. Det var tusentals människor på vägarna av både strejkande och åskådare, så journalister från Stockholm med bilar kom inte fram. John och Anders hade motorcykel och kände till småvägarna så de tog sig fram och fick de mest berömda bilderna från tragedin. Tyvärr frånlurades John och Anders de flesta bilderna genom att de lovades ersättning som aldrig kom. Köla Fotoklubb har många av dessa bilder genom att Anders änka skänkte dem till N-O Bålstad, bilderna har för några år sedan varit utställda på biblioteket i Kramfors.
Anders flyttade efter skotten i Ådalen till Adolfsfors där han fortsatte med fotografering bredvid sitt arbete som linjemontör åt Adolfsfors AB, hade då eget hus med bl.a. ett rum för fotografering, där han tog tusentals passbilder och även utrymme för framkallning och kopiering.   


Empori CMS