Hemg.5.JPG

Kontakt

För information om föreningen och frågor hänvisas till styrelsens ordförande

Annette Olsson telefon 0571-20837  mobil 0730223437  e-post tukasen@home.se

Styrelsen

  Ordförande  Annette Olsson

  V Ordförande Inge Lindqvist

  Sekreterare Lilian Karlsson

  Kassör Barbro Andersson

  Ledamot V.sekret. Uno Hultman

  Ledamot Nancy Persson

  Ledamot Sune Andersson  

OBS sidan kommer att uppdateras!

Managed by WebDoc