Verksamhetsåret 2022-2023


Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse för Köla Fotoklubb
För klubbåret – juni 2022 t.o.m. 26 maj 2023

Medlemsantalet i klubben ökar och det är förstås mycket positivt.
Vi har nu 53 betalande medlemmar och kanske ytterligare några som är på väg in i klubben. Nya medlemmar är ju alltid varmt välkomna och vi hoppas att alla kan hjälpas åt att sprida information om klubben och på det viset öka intresset att komma med.

Kaffeserveringen vid klubbmöten har vi fortsatt i egen regi och det ger lite plus i kassan. Stort tack till alla de som jobbat ”frivilligt” med detta.

EDA-kalendern har kunnat ges ut även för 2023 och det känns förstås mycket bra.
Det har gett ett fint tillskott i klubbkassan varje år.
Vi vet ju av erfarenhet att denna är uppskattad ute i bygderna. Att välja bilder med lokal anknytning uppskattas och det gäller att profilera sig jämfört med alla andra almanackor som säljs och även delas ut gratis. Stort tack till alla som hjälpt till. Hoppas att flera vill vara med och lämna in bidrag till kalendern.
Bildvisare under verksamhetsåret har varit följande:
- Sept. 2022 Medlemsvisning – ”Bilder ur eget arkiv”
- Okt. 2022 Lasse Forsberg – ”Bilder från Madeira”
- Nov. 2022 Sirina Schubert – ”Ögonblicksbilder från Sverige, Tyskland och Thailand”
- Dec. 2022 Carl-Erik Willman – ”Calle Willmans blandade bilder”
- Jan. 2023 Medlemsvisning – ”Bilder ur eget arkiv”
- Febr. 2023 Karin Härngren Lagervall och Britt Bjurdamm – ”En känsla - en bild - ett minne”
- Mars 2023 Michael Edvardsson – ”En trevlig stund i flödet”
- April 2023 Mona Guttke – ”Ur mitt arkiv”
- Maj 2023 Senare ikväll ser vi fram emot programpunkten med Tommy Johansson – ”Patagonien, pumans rike”

Som tidigare år vill vi framföra ett stort tack till alla som bidragit och som gjort årets klubbmöten intressanta och minnesvärda.
För kommande program ber vi förstås om tips på intressanta bildvisare. Du kanske har bilder som du gärna vill visa oss eller har någon fotograf i åtanke som vi borde kontakta.

 

Tävlingsverksamheten under året kommer att redovisas separat med resultat i respektive klass.
Vi har under senaste perioden 2022-2023 haft 15 st deltagare i svart/vit och även 15 st i klassen färg.
Efter varje möte skickas klubbens medlemsblad Panorama ut via mail.

För att köra tävlingsverksamheten under pandemin ändrade vi ju från att lämna in bilder på papperskopia till att lämna in digitalt till Mona.
Många fotoklubbar som ställde upp som jury begärde att få bilderna på detta sätt.
Som vi ser det har det fungerat bra och det kommer vi att fortsätta med framöver.
Hoppas nu att alla är med på denna modernisering av verksamheten.
Vi har under verksamhetsåret fått uppdrag av 5 andra klubbar att hjälpa till med bildbedömning av deras insända bilder.
Några fotoutflykter under hösten 2022
- Resa till Sotenkanalen i Norge
- Besök hos Jahn Storberget i Hytjanstorpet i Grue Kommune

Klubbens lokal i Skönnerud.
Klubbens lokal i Skönnerud är en mycket bra arbetslokal som även kan användas för bedömningar
av andra klubbars tävlingsbilder.
Verksamheten är igång och Håkan och Jahn är stommen i arbetet.
Lasse har kört utbildningar under hösten. Fix och trix 45 min innan klubbträffarna i Åmotfors.
Även kört 4 fotokurser under våren.
Fantastisk fördel för klubben att ha en erfaren yrkesman som medlem.
Stort tack till Lasse för detta.

Köla Fotoklubb firade 60-års jubileum 2022
Firades med en fotoutställning i Köla-Ladan.
Jahn utnämndes till hedersmedlem som enda kvarvarande medlems som varit med ända från starten.
Ytterligare utställning av bilder under jan-febr. med 58 bilder på biblioteket i Charlottenberg.
Sedan även april-maj med fotoutställning i Åmotfors FH.

Vi rapporterar vår verksamhet till Vuxenskolan och får därmed bidrag från dem.
Detta är förstås positivt och det tackar vi för.
Till sist så ser vi fram emot kommande klubbmöten och fototräffar och hoppas på många deltagare i tävlingsverksamheten.

Köla Fotoklubbs styrelse
Sven Bengtsson

Empori CMS