Verksamhetsåret 2018-2019

Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse för Köla Fotoklubb Klubbåret - maj 2018 t.o.m. april 2019

Medlemsantalet i klubben står sig ungefär konstant. Vi har drygt 30 betalande medlemmar. Har en namnlista med ca. 80 namn men där finns flera som inte är aktiva längre. Nya medlemmar är förstås varmt välkomna och jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att sprida information om klubben och på det viset öka intresset att komma med.

Kaffeserveringen vid klubbmöten har vi fortsatt i egen regi och det ger ett plus i kassan som ett bra bidrag till klubbens ekonomi. Tack till alla de som jobbat ”frivilligt” med detta under året.

Återigen har EDA-kalendern kunnat ges ut och det känns förstås mycket bra att ha en kalender för 2019. Vi vet ju av erfarenhet att denna är uppskattad ute i bygderna. Att välja bilder med lokal anknytning uppskattas och det gäller att profilera sig jämfört med alla andra almanackor som säljs och även delas ut gratis. Tack till alla som hjälpt till.
Bildvisare under året har varit: - Sept. Steinar och Jahn: ”Iskallt” en reseskildring från en vinterresa till Lappland - Okt. Tage Bäck: ”Möte med naturen” - Nov. Fredrik Holt: ”Namibia och Botswana” - Dec. Kurt Emtman: ”Djurens värld” - Jan. Medlemsvisning: Alla inbjudna att visa ett begränsat antal egna bilder - Febr. Anders Nilsson: ” Jag tog bilen till Afrika” - Mars Gudbjörn Humlen: ”Nordvest” - April Linnea Bolstad med vänner: ”USA-resan” - Maj Senare i kväll ser vi fram emot programpunkten med Tommy Johansson: ”Alaska med lite blandat”

Stort tack till alla som bidragit till dessa programpunkter och som gjort årets klubbmöten intressanta och minnesvärda. Som alltid är det ju inte enbart bilderna som varit intressanta utan även de personliga berättelserna och kommentarerna som satt färg på programpunkterna.
För kommande program ber vi om tips på intressanta bildvisare. Du kanske har bilder som du gärna vill visa oss eller har någon fotograf i åtanke som vi borde kontakta.
Tävlingsverksamheten under året kommer att redovisas separat med resultat i respektive klass. Vi har haft 14 st deltagare i svart/vit och 15 st i klassen färg på papper. Mindre antal tävlande jämfört med förra säsongen men vi får hoppas på flera till nästa. Mona lyckas hitta fotoklubbar runt om i landet som hjälper oss med bedömning av våra tävlingsbilder. Hon visar även bilderna för sin klass på Hjerneskolan och elevernas kommentarer är alltid en uppskattad del av redovisningen. Stort tack till Mona för hennes arbete med våra tävlingsbilder!Händelser under verksamhetsåret:
Träff i Skönnerud 28 okt. med fotouppdrag enligt valda motton Bildbedömning av tävlingsbilder vi fått in från andra klubbar Utställning av tävlingsbilder på biblioteken i kommunen

Rapport från Håkan om arbetet i bildarkivet:

Under hösten och våren har vi haft ett antal arbetsträffar tisdagskvällar från oktober och fram till påsk. Vi har varit mellan 3 – 5 deltagare varje gång.
Klubben har fått tillgång till ytterligare negativmaterial som håller på att scannas. Det är omkring 250 negativ där det mesta har direkt anknytning till Skarbol.
Miniutställningen i banklokalen har varvats med medlemmarnas egna och bilder ur samlingarna. Just nu finns inga bilder där på grund av renovering där.
Köla Fotoklubb kommer att medverka med bilder som komplement till övrig verksamhet i Köla-ladan under sommaren. Det är planerat en mindre utställning med ett femtiotal bilder där ena hälften utgörs av historiska fotografier och den andra halvan av nya bilder av klubbens medlemmar. Det har varit stort intresse från medlemmarnas sida för att delta. Uppslutningen vid de träffar som vi haft i samband med insamling av bilder har också varit mycket stort.
Klubbens lokal i Skönnerud är en mycket bra arbetslokal som används även för bedömningar av andra klubbars tävlingsbilder.
Sven Bengtsson

Empori CMS