Styrelse         Styrelsen för 2022-2023


                              Ordförande             Mona Guttke           070-6320749            momaguttke07@gmail.com

                              Vice ordförande      Lasse Forsberg       070-3374695           lasse@lasseforsberg.se

                              Kassör                    Eva Klingenberg      070-3407653           timojackjoel@hotmail.co

                              Sekreterare             Sven Bengtsson      070-6612657           s.ke.bengtsson@telia.com                             

                              Ledamöter               Steinar Johansen   +47 90143454          steinarlojo@gmail.com

                                                               Reidar Persson      073-3502843            reidarp@telia.com

                                                               Jahn Axelsson        070-6800473            jahn@rudsgarden.se

                               Suppleanter             Inger Sjöblom         070-5834110            i.sjoblom@outlook.com

                                                               Krister Gustafsson  070-2739421           krister.gustafsson55@gmail.com


                               Firmatecknare          Mona och Eva var för sig                           
                                                                                                

   

Pennflicka.gifEmpori CMS