Järnskogs Hembygdsförening

         Välkommen till Järnskogs Hembygdsgård!

Järnskogs Hembygdsgård

På Järnskogs hembygdsgård finns byggnader från både äldre och modern tid. Servering och underhållning under framför allt sommaren. Övrig tid efter beställning. Beredskapsmuseet hör till hembygdsgården.


***


Välkommen till vår nya hemsida på jarnskog.se.

***


Stängt för säsongen!

Järnskogs hembygdsgård har stängt för säsongen. Välkommen till nyöppning av Järnskogs hembygdsgård och julmarknad i december. Mer information kommer att publiceras på jarnskog.se inför julmarknaden.

***

Just nu bygger vi om serveringslokalen

På grund av ombyggnationen kommer Järnskogs hembygsgård att hålla stängt under sommarsäsongen 2022. Vi ser med fram emot att kunna välkomna er till hembygdsgården så snart byggnadsarbetet är färdigt. Läs mer om ombyggnationen här.


***


Karta_JHBG_2014._JPEG_5._Bast..jpg


Järnskogs Hembygdsgård
Gamla Hembygdsgården
  Järnskogs Hembygdsgård - järnvagsstationJärnvägsvagn från kriget och stationen


"Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda."

Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.


Hemsidans uppbyggnad:
I överkanten finns följande flikar som leder in i hemsidan:
Järnskogs Hembygdsförening har underavdelningarna Litteratur om Järnskog, Styrelsen, Stadgar, Årsmöten.
Järnskogs Hembygdsgård har underavdelningen Byggnader som beskriver husen på Hembygdsgården
Beredskapsmuseet har en länk till museet med underavdelningen Galleri som innehåller militära planer.
Program listar vad som händer på Hembygdsgården
Arrangemang  listar vad som händer på andra håll i Järnskog.
Galleri har underavdelningarna Sevärdheter i Järnskog, Mosstakans skolmuseum, Bygdens historia, Bygdeband, Järnskogs kyrkas historia, Hembygdsföreningens historia, Missionshusen, Koppoms bruk, Bilder, Länkar samt Aktuellt g:a anteckningar.

Stöd föreningen genom att bli medlem. Medlemsavgift 100 kr för enskild person och 200 kr för familj. Hembygdsföreningens bankgiro 5786-9737

Telefon Hembygdsgården: se personliga tfnnummer nedan.!

Hemsidans adress: www.jarnskog.com

Facebook: facebook.com/jarnskoghembygdsgard


Arbetsfördelning i föreningen:

 

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt 0705700383

Bokning av gruppbesök museet:Mikael Lundgren 072 523 59 61,

Bokning av enbart serveringslokalen Thorbjörn Johansson 0571 120 33, Carl-Olov Sjöstedt 070 57 00 383, Jenny Ström Jansson 070 333 65 41 Mikael Lundgren 072 523 59 61 Denny Jansson 073 034 53 33
Ekonomi: JHBF, c/o Trude Magnusson, Spinnhjulet, Gunnerud 4, 670 43 SKILLINGSFORS. Epost: spinnhjulet@gmail.com
Sekreterare Thorbjörn Johansson 0571 120 33, 070 328 98 96 t.johansson.saxebyn@outlook.com
Underhållning och speciella dagar Anders Överby  070 602 39 29., 0571 106 12. Epost: 111463@telia.com
Webbmaster: Denny Jansson

Postmottagare: Jenny Ström Jansson, Korsbyn Östarstuga, 670 41 KOPPOM. Epost: jennystrom@live.se

Övriga frågor: Carl-Olov Sjöstedt 0571 102 44, 070 570 03 83

                                             Beredskapsmuseet Mikael Lundgren 072 523 59 61

montage.png


 


Empori CMS