beredskap.jpg

         Välkommen till Järnskogs Hembygdsgård!

Järnskogs Hembygdsgård

På Järnskogs hembygdsgård finns byggnader från både äldre och modern tid. Servering och underhållning under framför allt sommaren. Övrig tid efter beställning.Beredskapsmuseet hör till hembygdsgården

Valborg_201720170422.jpg

7 april 2017: Läs en fin artikel om Grålle-traktorerna på Hembygdsgården under Veteranfordonsdagen 2016: Välj Galleri-Bilder-2016 del 3. Bläddra till 14 augusti där det i slutet av den dagen finns en länk före 20 augusti.ÅRSMÖTET 19 MARS:

Sommarprogrammet klart och finns under fliken "Program".'

Preliminärt kommer vi att ha öppet på Hembygdsgården som förra året, dvs mellan 26.6 och 13.8: måndag-lördag 11-16 och söndag 12-16. Beredskapsmuseet öppet samtidigt. Definitivt besked i slutet av våren.


Dessutom har vi öppet på Nationaldagen och midsommarafton samt del av midsommardagen.

På Valborg ligger hela programmet i anslutning till Järnskogs kyrka.

Den 23 maj har vi en café-kväll med kyrkokören.


Välkomna!


Beställningar: se längre ned på denna sida.               


***********************************************

Karta_JHBG_2014._JPEG_5._Bast..jpg

Solliden_GDV.png

Järnskogs Hembygdsgård
Gamla Hembygdsgården
  Järnskogs Hembygdsgård - järnvagsstationJärnvägsvagn från kriget och stationen


"Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda."

Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.


Hemsidans uppbyggnad:
I överkanten finns följande flikar som leder in i hemsidan:
Järnskogs Hembygdsförening har underavdelningarna Litteratur om Järnskog, Styrelsen, Stadgar, Årsmöten.
Järnskogs Hembygdsgård har underavdelningen Byggnader som beskriver husen på Hembygdsgården
Beredskapsmuseet har en länk till museet med underavdelningen Galleri som innehåller militära planer.
Program listar vad som händer på Hembygdsgården
Arrangemang  listar vad som händer på andra håll i Järnskog.
Galleri har underavdelningarna Sevärdheter i Järnskog, Mosstakans skolmuseum, Bygdens historia, Bygdeband, Järnskogs kyrkas historia, Hembygdsföreningens historia, Missionshusen, Koppoms bruk, Bilder, Länkar samt Aktuellt g:a anteckningar.

Längst ned på alla sidor finns rutan Aktuellt som berättar vad som närmast är på gång.


Stöd föreningen genom att bli medlem! Medlemsavgift 100 kr/år. Järnskogs Hembygdsförening bankgiro 5786-9737,

postgiro 27 63 94-4.

Telefon Hembygdsgården 0571 108 36 bara när öppen servering Andra tider: se nedan!

Hemsidans adress: www.jarnskog.com

Facebook: klicka här för länk

Arbetsfördelning i föreningen:

 

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt 0705700383

Bokning av gruppbesök museet: Kermith Myrvold 0571 150 18, 070 570 15 13, kermith.myrvold@tele2.se

Bokning av enbart serveringslokalen Olle Henriksson 0571 222 37, 070 288 22 76
Ekonomi: JHBF, c/o Trude Magnusson, Spinnhjulet, Gunnerud 4, 670 43 SKILLINGSFORS. Epost: spinnhjulet@gmail.com
Sekreterare Thorbjörn Johansson 0571 120 33, 070 328 98 96 t.johansson.saxebyn@minmail.net
Underhållning och speciella dagar Anders Överby 0571 106 12, 070 602 39 29. Epost: 111463@telia.com
Webbmaster: se Anders Överby

Postmottagare: Christina Mørland, Hajom Krokstad 670 41 KOPPOM. Epost: christina.morland@gmail.com

Övriga frågor: Carl-Olov Sjöstedt 0571 102 44, 070 570 03 83

montage.png


 

Managed by WebDoc