beredskap.jpg

         Välkommen till Järnskogs Hembygdsgård!

Järnskogs Hembygdsgård

På Järnskogs hembygdsgård finns byggnader från både äldre och modern tid. Servering och underhållning under framför allt sommaren. Övrig tid efter beställning.Beredskapsmuseet hör till hembygdsgården


BILDER FRÅN JULMARKNADEN FINNS UNDER GALLERI-BILDER-2017-DEL 5.


ÅRSMÖTE SÖNDAG 25 MARS KL 15 PÅ HEMBYGDSGÅRDEN. SERVERING.

VÄLKOMNA! Beställningar i övrigt: se längre ned på denna sida.               


***********************************************

Karta_JHBG_2014._JPEG_5._Bast..jpg

Solliden_GDV.png

Järnskogs Hembygdsgård
Gamla Hembygdsgården
  Järnskogs Hembygdsgård - järnvagsstationJärnvägsvagn från kriget och stationen


"Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda."

Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.


Hemsidans uppbyggnad:
I överkanten finns följande flikar som leder in i hemsidan:
Järnskogs Hembygdsförening har underavdelningarna Litteratur om Järnskog, Styrelsen, Stadgar, Årsmöten.
Järnskogs Hembygdsgård har underavdelningen Byggnader som beskriver husen på Hembygdsgården
Beredskapsmuseet har en länk till museet med underavdelningen Galleri som innehåller militära planer.
Program listar vad som händer på Hembygdsgården
Arrangemang  listar vad som händer på andra håll i Järnskog.
Galleri har underavdelningarna Sevärdheter i Järnskog, Mosstakans skolmuseum, Bygdens historia, Bygdeband, Järnskogs kyrkas historia, Hembygdsföreningens historia, Missionshusen, Koppoms bruk, Bilder, Länkar samt Aktuellt g:a anteckningar.

Längst ned på alla sidor finns rutan Aktuellt som berättar vad som närmast är på gång.


Stöd föreningen genom att bli medlem! Medlemsavgift 100 kr/år. Järnskogs Hembygdsförening bankgiro 5786-9737,

postgiro 27 63 94-4.

Telefon Hembygdsgården 0571 108 36 bara när öppen servering Andra tider: se nedan!

Hemsidans adress: www.jarnskog.com

Facebook: /www.facebook.com/jarnskoghembygdsgard


Arbetsfördelning i föreningen:

 

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt 0705700383

Bokning av gruppbesök museet:----------------------

Bokning av enbart serveringslokalen Olle Henriksson 0571 222 37, 073 801 20 44
Ekonomi: JHBF, c/o Trude Magnusson, Spinnhjulet, Gunnerud 4, 670 43 SKILLINGSFORS. Epost: spinnhjulet@gmail.com
Sekreterare Thorbjörn Johansson 0571 120 33, 070 328 98 96 t.johansson.saxebyn@minmail.net
Underhållning och speciella dagar Anders Överby 0571 106 12, 070 602 39 29. Epost: 111463@telia.com
Webbmaster: se Anders Överby

Postmottagare: Christina Mørland, Hajom Krokstad 670 41 KOPPOM. Epost: christina.morland@gmail.com

Övriga frågor: Carl-Olov Sjöstedt 0571 102 44, 070 570 03 83

montage.png


 

/www.facebook.com/jarnskoghembygdsgard

UTÖKAT ÖPPETHÅLLANDE

MÅNDAG 24.7- FREDAG 28.7:

Kl 11-19. Gäller serveringen och

Beredskapsmuseet. Onsdag öppet

ännu längre pga underhållning

kväll

Managed by WebDoc