Järnskogs Hembygdsförening

         Välkommen till Järnskogs Hembygdsgård!

Järnskogs Hembygdsgård

På Järnskogs hembygdsgård finns byggnader från både äldre och modern tid. Servering och underhållning under framför allt sommaren. Övrig tid efter beställning.Beredskapsmuseet hör till hembygdsgården


Beställningar: se längre ned på denna sida.


******

Megafon.jpg

 JULMARKNADEN 2020 INSTÄLLD PÅ GRUND AV CORONA.

Vi har under hösten varit i kontakt med alla som skulle ha medverkat i år på Valborg, Familjedagen, midsommar, veteranfordonsdagen i augusti samt några onsdagskvällar. Beskedet är att vi gärna ser att de medverkar nästa år men att vi inte kan bestämma något nu. Gensvaret har varit positivt! Hembygdsföreningen tar ny kontakt i vinter.

Tills dess: sköt om er! 

Hjarta.jpgHjarta.jpgHjarta.jpg


Karta_JHBG_2014._JPEG_5._Bast..jpg


Järnskogs Hembygdsgård
Gamla Hembygdsgården
  Järnskogs Hembygdsgård - järnvagsstationJärnvägsvagn från kriget och stationen


"Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda."

Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.


Hemsidans uppbyggnad:
I överkanten finns följande flikar som leder in i hemsidan:
Järnskogs Hembygdsförening har underavdelningarna Litteratur om Järnskog, Styrelsen, Stadgar, Årsmöten.
Järnskogs Hembygdsgård har underavdelningen Byggnader som beskriver husen på Hembygdsgården
Beredskapsmuseet har en länk till museet med underavdelningen Galleri som innehåller militära planer.
Program listar vad som händer på Hembygdsgården
Arrangemang  listar vad som händer på andra håll i Järnskog.
Galleri har underavdelningarna Sevärdheter i Järnskog, Mosstakans skolmuseum, Bygdens historia, Bygdeband, Järnskogs kyrkas historia, Hembygdsföreningens historia, Missionshusen, Koppoms bruk, Bilder, Länkar samt Aktuellt g:a anteckningar.

Stöd föreningen genom att bli medlem. Medlemsavgift 100 kr för enskild person och 200 kr för familj. Hembygdsföreningens bankgiro 5786-9737, postgiro 27 63 94 - 4

Telefon Hembygdsgården 0571 108 36 bara när öppen servering Andra tider: se nedan!

Hemsidans adress: www.jarnskog.com

Facebook: /www.facebook.com/jarnskoghembygdsgard


Arbetsfördelning i föreningen:

 

Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt 0705700383

Bokning av gruppbesök museet:Mikael Lundgren 072 523 59 61,

Bokning av enbart serveringslokalen Thorbjörn Johansson 0571 120 33, Carl-Olov Sjöstedt 070 57 00 383, Jenny Ström Jansson 070 333 65 41 Mikael Lundgren 072 523 59 61 Denny Jansson 073 034 53 33
Ekonomi: JHBF, c/o Trude Magnusson, Spinnhjulet, Gunnerud 4, 670 43 SKILLINGSFORS. Epost: spinnhjulet@gmail.com
Sekreterare Thorbjörn Johansson 0571 120 33, 070 328 98 96 t.johansson.saxebyn@outlook.com
Underhållning och speciella dagar Anders Överby  070 602 39 29., 0571 106 12. Epost: 111463@telia.com
Webbmaster: se Anders Överby

Postmottagare: Jenny Ström Jansson, Korsbyn Östarstuga, 670 41 KOPPOM. Epost: jennystrom@live.se

Övriga frågor: Carl-Olov Sjöstedt 0571 102 44, 070 570 03 83

                                             Beredskapsmuseet Mikael Lundgren 072 523 59 61

montage.png


 


Empori CMS