Litteratur utgiven av Järnskogs Hembygdsförening

Förteckning över böcker 

Nr-Utgivningsår-Titel-Författare

 1. 1933 Jârnskebygda.
 2. 1986 Samteg del 1. Vivianne Andersson, Bertil Gustafsson
 3. 1989 Samteg del 2. Vivianne Andersson, Bertil Gustafsson
 4. 1990 Koppomskrisen 1964. Bertil Gustafsson
 5. 1991 Ur socken- och kyrkostämmoprotokollen. Rickard Loberg
 6. 1992 Sjukvård i Gränsbygd. Anders Överby
 7. 1993 Ur sockenstämmoprotokoll mm. 1800-1875. Rickard Loberg
 8. 1994 Skatteländer i Hierneskogh. 1540- 1750. Rickard Loberg
 9. 1995 Boken om Slärteg. Nils-Harry Andersson, Anders Överby, Annmarie Öjstrand, Greta Söderberg, Solveig Öjstrand, Sigrid Tallqvist, Arthur Öjstrand, Maj Axelsson.
 10. 1995 Hemmanet Korsbyn. AG Hedell. R Loberg, R Nilsson, Brunander-Åkermo
 11. 1995 Granne med Kriget. Bengt Henningsson
 12. 1996 Kommunalstämmo- m.fl. protokoll 1876-1899. Rickard Loberg
 13. 1996 Bouppteckningar 1763-1864. Rickard Loberg
 14. 1997 Krigstid i Gränsbygd. Anders Överby
 15. 1997 Nils Jönssons ättlingar och anor. AG Hedell, Rickard Loberg
 16. 1999 Gårdarna kring Ängvägen. V Andersson, B Gustafsson, J Hansson
 17. 1999 Gårdarna kring Gillevi. V Andersson, B Gustafsson, J Hansson
 18. 2000 Gårdarna i Centrum. V Andersson B Gustafsson J Hansson
 19. 2000 Gårdarna i Södra Beted. V Andersson B Gustafsson J Hansson
 20. 2001 Jakt i Järnskog. Anders Överby
 21. 2003 Påterud med Kolserud. Bengt Bengtsson 
 22. 2003 Hemmanet Östra Boda.

Böckerna nr 6, 9, 14 och 20 kan köpas på hembygdsgården eller beställas från Anders Överby tfn 0571-10612 eller Kermith Myrvold 0571-15018. Skrifterna finns också att låna på biblioteken i Eda.

Krigstid i Gränsbygd av Anders Överby

Krigstid i Gränsbygd

Boken är en skildring från 1940-talets beredskapstid i Västvärmland. Här redogörs för kurirverksamhet i Värmland och Norge, flyktingtrafiken och episoder från beredskapsförbanden. Dramatiska händelser inträffade, t e x skottlossning mot gränsbefolkningen, allierade plan som flög längs gränsgatan och slängde ut förnödenheter, en svensk som begav sig till Norge medförande en handgranat m m. Det militära läget i Värmland beskrivs vid flera tidpunkter. Händelserna i Norge 1940 skildras. Smuggling förekom ofta. Det finns kapitel om säkerhetspolisens verksamhet i Värmland respektive om svenskar i tysk tjänst. I ett avsnitt ges en utförlig beskrivning av den svensktalande tyske spionchefen i Oslo liksom hans agentorganisation. Flera spioners verksamhet belyses. Boken innehåller 100 illustrationer varav 20 kartor. De olika kapitlen kan läsas fristående från varandra.
238 sidor

ISBN 91-973091-0-9 Pris: 200:- Skr + exp.kostnad

Påterud med Kolserud av Bengt Bengtsson

Påterud med Kolserud
En enkel bygdeberättelse om Påterud som innehåller:

Historik, lantmäteri med kartor. Trätteparten.
Skogsmarken med hembygdskartor.
Lite om skogsbruk, jordbruk jakt och fiske.
Släktleden i gårdarna med församlingsbok och nuvarande
lagfarna ägare.
Emigranterna från Påterud.
Att åldras i Påterud. Bouppteckningar.
Byfogdens räkenskaper. Beredskapstiden.
Station med skjutsstation gästgiveri och affär.

Granne med kriget av Bengt Henningsson

Granne med kriget

Författaren "växte upp i Charlottenberg, där hans far var chef för passkontrollen och - under kriget - hemlig agent åt den svenska säkerhetstjänsten. Under hela kriget förde han dagbok, som var en enda lång kommentar till händelserna ute i världen och i det lilla Charlottenberg, som i och med den tyska ockupationen av Norge undergick en förvandling från sömnig håla till ett centrum för gränstrafik av olika slag.

Om nazister, norgevänner, flyktingar, desertörer och ortens ståndaktige kommunist, komministern Sven Hector (både han och den nazistvänlige apotekaren var vänner i familjen!) får vi alltså veta mycket, men mer ändå av världshändelserna, som dagboksskrivaren följde med ett intresse och ett engagemang som närmar sig besatthet.Självklart var han en övertygad, ja 110-procentig, demokrat och Stalin och Hitler är enligt honom av samma skrot och korn.

Hans bedömningar av människor och skeenden under kriget är ofta förbluffande skarpsynta - i synnerhet med tanke på hans ungdom - studentexamen tar han först 1942. För oss som inte var med på den tiden - eller bara på ett hörn - är detta en högst lärorik men också underhållande läsning och för dem som var med och vill återuppliva stämningar och situationer från dessa dagar av oro och bekymmer är den en självklar läsning."

Bengt Åkerblom Wermlandiana

"...det var en ovanlig ung man, bosatt i en särdeles utsatt ort, som för länge sedan dagligen skrev ner sina intryck. En kombination av ynglingens engagemang och den mogne mannens distans sätter sin prägel på den välskrivna och sympatiska boken av år 1995."

Torgny Nevéus, Uppsala Nya Tidning

ISBN 91-630-3665-7 Pris:200 skr.

Järnskogs Hembygdsförening har övertagit copyrighten på ovanstående bok. Författaren bor numera i Uppsala och har undervisat i historia på Uppsala universitet.

Från forntid till nutid av Söpple forskningsgrupp

Från forntid till nutidKan ni tänka er Söpple igenväxt med granskog?Om det skulle vara fallet om hundra år så visar omslagsbilderna hur det en gång var.

I den här boken försöker vi bl a berätta om våra förfäders kamp för tillvaron och om hur de formade det landskap vi fick i arv. Nu är det vår tur - vi som lever i övergången till 2000- talet - att förvalta arvet så att bilden av kulturlandskapet är oförändrad om hundra år.

Detta kräver engagemang på ett annat plan än tidigare, nämligen mot en samhällsstruktur där småskaligt jordbruk inte längre ges plats. Men allt är möjligt om sammanhållning råder och den heta viljan finns.
236 sidor.

ISBN 91-630-7221-1

  

Remjäng av Forskningsgruppen för Remjäng

Remjäng

Byns historia genom 300 år av Forskningsgruppen för Remjäng

En forskargrupp under ledning av journalisten Nils Norlén beskriver här byn Remjängs historia under 300 år. Gårds och släkthistoria avhandlas liksom dödsorsaker, utvandring till Amerika, sällsamheter med mera.

Jord- och skogsbruk, vattensågar, torvindustri,Remjängssätern och andra skogsstugor har fått egna avsnitt. Minnesvärda människor porträtteras. Affärshistoria. Beredskapstiden.

Här finns också en ordlista från västra Järnskog.

 

Sjukvård i Gränsbygd av Anders Överby

Sjukvård i gränsbygd

Denna skrift är en populärhistorisk skildring av sjukdom och död i Väst-Värmland. Redogörelsen startar för tusen år sedan och går fram till våra dagar. Boken innehåller 100 bilder. Ämnen som avhandlas är bl a: Digerdöden, 1600-talets sinnessjuka, dödsorsaker under mer än 200 år.

Den katastrofala sjukvårdssituationen i gränsbygden 1808-09 beskrivs ingående.Levnadsödet för en barnamörderska på 1800-talet omtalas i boken, liksom hembesök hos difterisjuka vid sekelskiftet. Författaren redogör för de stora hygieniska problemen vid bruken i Väst-Värmland, samt för sjukvårdsproblemen under andra världskriget.

Flera distriktssköterskor berättar om sjukresor. En hel del lustiga episoder är nedtecknade. Behandlingsmetoder inom folkmedicinen finns dokumenterade.

Materialet för boken utgörs av 115 tryckta källor, intervjuer med cirka 80 personer samt 50 olika arkivkällor.

243 sidor.

Boken om Slärteg av Forskargruppen för Slärteg

Boken om Slärteg

Boken om Slärteg baksidaav Nils-Harry Andersson, Anders Överby, Annmarie Öjstrand, Greta Söderberg, Solveig Öjstrand, Sigrid Tallqvist, Arthur Öjstrand, Maj Axelsson.
Mosstakan ett tredjedels hemman av Gunnar Bengtsson

Mosstakan ett tredjedels hemmanGunnar Bengtsson ger har en utförlig skildring av gårdarna och Människorna i hemmanet Mosstakan med början på 1600-talet. I boken skildras bankkontor, järnvägen, sjukvård, fattigvård, olyckshändelser, affärer, gamla föremål och. sägner. Utmarken Mollungsheden på Finnskogen berörs.I boken finns ett rikt bildgalleri.

158 sidor


 

 

 

Jakt i Järnskog av Anders Överby

Jakt i Järnskog

På hösten sjuder Västvärmlands skogar åter av liv! Det är då "allting händer" som binder samman många människor och ger samtalsämnen under lång tid efteråt. I denna bok skildras jakten i Näved och Slärteg sedan början av fyrtiotalet, framför allt hur det går till att jaga älg och i viss mån småvilt.

Händelser av annorlunda eller lustigt slag tas upp. I ett särskilt kapitel berättas många skrönor och episoder från flera kringliggande lag. Några jägarprofiler porträtteras, även jägarhustrun får säga sitt. Slakt och styckning beskrivs liksom skjuttävlingar.

Flera matrecept på älg, småvilt och fågel finns med. Efter jakten blir det familjefester med spex och kanske teater. I boken finns flera kartor med historiska och andra uppgifter ute på skogen av intresse även för den som inte jagar. Jakten ger upphov till sammanträden, skrivelser och rapporter.

Det skall samverkas med länsstyrelsen och jägarorganisationer. Problemen med varg och lo belyses. Några av jaktlagen intill skildras också.

I boken finns 112 illustrationer varav 9 kartor. 288 sidor.

montage.png

 

Empori CMS