Järnskogs Hembygdsförenings styrelse

Mars 2017 - mars 2018

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Vice ordförande och kassör: Christina Mørland
Sekreterare: Thorbjörn Johansson
Anders Överby

Jenny Ström Jansson

Carina Olsson Tropp

Denny Jansson


Ersättare:

Curt Nilsson
Christina Öster
Kermith Myrvold

Ekonomiansvarig:

Trude Magnusson

Revisorer:
Stefan Halvarsson
Gunnar Eriksson
Revisor, ersättare:
Ola Dahlström
Bertil Gustavsson

Valberedning:
Nils-Erik Åhlander (sammankallande)
Nils-Harry Andersson

Programkommitté: 
Anders Överby (sammankallande)
Nils-Olof Olsson

Anita Keller

Emma Johansson

Museikommitté:

Kermith Myrvold (sammankallande)
Olle Henriksson
Thor Eriksson


Webbmaster: 

Anders Överby. Epost: 111463@telia.com

Facebook:

Jenny Ström Jansson och Carina Olsson Tropp

Arbetsfördelning i styrelsen: Se under fliken "Järnskogs Hembygdsgård".Namnlist i PNG färg.png

Managed by WebDoc