Järnskogs Hembygdsförenings styrelse

Mars 2019 - mars 2020 förlängt under coronakrisen

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Vice ordförande Mikael Lundgren
Sekreterare: Thorbjörn Johansson

Kassör: Jenny Ström Jansson

Anders Överby

Denny Jansson


Ersättare:

Curt Nilsson
Monika Johansson

Annika Torp

Kermith Myrvold

Ekonomiansvarig:

Trude Magnusson

Revisorer:
Stefan Halvarsson
Gunnar Eriksson
Revisor, ersättare:
Ola Dahlström

Bertil Gustavsson

Valberedning:
Nils-Erik Åhlander (sammankallande)
Nils-Harry Andersson

Programkommitté: 
Anders Överby (sammankallande)
Nils-Olof Olsson

Anita Käller

Monika Johansson


Museikommitté:

Mikael Lundgren (sammankallande)

Kermith Myrvold 
Olle Henriksson
Thor ErikssonWebmaster: 

Anders Överby. Epost: 111463@telia.com

Facebook:

Jenny Ström Jansson

Arbetsfördelning i styrelsen: Se under fliken "Järnskogs Hembygdsgård".


Namnlist i PNG färg.png

Empori CMS