Järnskogs Hembygdsförening

Välkommen till Hembygdsföreningens hemsida!

Järnskogs Hembygdsförening


Denna sida uppdateras inte längre, då vi har en ny hemsida

på jarnskog.se.


Kontakt: se fliken "Järnskogs Hembygdsgård", avsnittet Arbetsfördelning.

Hembygdsgården 0571 108 36 

Karta: Se flik Järnskogs Hembygdsgård.

Hemsidans uppbyggnad: se under ovanstående flik "Järnskogs Hembygdsgård".

Styrelse, stadgar, litteratur: se under ovanstående flik "Järnskogs Hembygdsförening".

Öppettider för allmänheten samt beställningar i övrigt: se flik "Järnskogs Hembygdsgård".

Stöd föreningen genom att bli medlem! Medlemsavgift 100 kr/år (200 kr för familj): Järnskogs Hembygdsförening Pg. 27 63 94-4, Bg. 5786-9737

montage.png

Empori CMS