morokulieninfocenter

På Morokulien Infocenter har man god kännedom om lokala evenemang, sevärdheter, boende, restauranger och aktiviteter i både Eda och Eidskog kommun.

Morokulien infocenter

Morokuliens infocenter utvändigt I början av 1990-talet beslöt Eda och Eidskog att de skulle satsa på en gemensam marknadsföring utåt. Dessutom beslöt man även att bygga en gemensam turistbyrå mitt på riksgränsen vid Morokulien.

Här fanns tidigare en turistbyrå som nu skulle ersättas av ett större informationscenter. 1996 stod den speciella halvmåneformade byggnaden klar. Arkitekt var Lars Sjöberg. Huset är byggt av trä men med mycket glas som är ett kännetecken för de båda kommunerna.

I byggnaden finns förutom turistinformationen och en souvenirbutik även kontors- och konferenslokaler samt utställningshall.

Turistinformationen på Morokulien Infocenter är rikstäckande för både Sverige och Norge. Här kan man få tips på sevärdheter, vägval, transporter och boende. 

morokulien-grans.jpg Morokulien Infocenter är en unik byggnad som placerats mitt på gränsgatan mellan Norge och Sverige. Troligen den enda byggnaden i världen som har en nationsgräns markerad tvärs igenom hela golvet och taket.

Post- och besöksadress
Morokulien Infocenter
673 93 Morokulien

Tlf. +46 (0)571 – 283 70
Tlf. +47 62 83 07 00

Fax: +46 (0)571 283 60
Email: moro@eda.se


Empori CMS