Info

 

Öppettider

Ni som önskar att besöka museet utöver ordinarie öppettider, ring gärna och undersök möjligheten till detta hos:
Museiansvarig Bengt Larsson, tel: 0571 - 208 72 eller 070-6867103, vid uteblivet svar till
Sture Tidemand tel: 070 6074964


Handikappinformation

Väl anpassat för rörelsehindrade och försett med hörselslinga


Priser

Entré vuxna 40 kr per person
Ungdom under 15 år gratis
Entré grupper över 10 personer: 30 kr per person


Managed by WebDoc