Styrelsen

Ordförande             Roger Carlsson

Vice ordförande      Marianne Torstensdotter

Sekreterare            Kristina Widén

Vice sekreterare     Agneta Goland

Kassör                    Torsten Norén

Övriga ledamöter     Lilian Norén
                                Mona Eriksson
                                John Persson
                                Örjan Hugne
                           

                              

Styrelsesuppl.          Asta-Lena Sandin                                                           
                                 Klas-Anders Haglund
                                 Jahn Axelsson
                                 Böret Segolsson-Knutsson
                                 Majgon Bryngelsson

                                

Revisorer                  Mats Nilsson
                                 Björn Andersson
Revisorsuppleant     Mats Sjöblom                       

                                                             

Valberedning            Annika Hugne (sammankallande)
                                 Gunnar Adolfsson
                                 Ola Bolstad


                  


Empori CMS