Styrelsen

Ordförande             Roger Carlsson

Vice ordförande      Marianne Torstensdotter

Sekreterare            Torsten Norén

Vice sekreterare     Agneta Goland

Kassör                    Jahn Axelsson

Övriga ledamöter    Böret Segolsson-Knutsson
                                Nils-Olof Bålstad
                                Mona Eriksson
                                John Persson
                                Lilian Norén (adjungerad ledamot från vävstugan)

Styrelsesuppl.          Asta-Lena Sandin
                                 Örjan Hugne
                                 Kristina Widén
                                 Håkan Holt
                                 Klas-Anders Haglund
                                 Christine Fahlstad

Revisorer                  Mats Nilsson
                                 Kjell Olofsson
                                 Rolf Lindqvist  (suppl.)

Valberedning            Lennart Nilsson (sammankallande)
                                 Gunnar Adolfsson
                                 Ola Bolstad


                  


Managed by WebDoc