Styrelsen

Ordförande             Roger Carlsson

Vice ordförande      Marianne Torstensdotter

Sekreterare            Torsten Norén

Vice sekreterare     Agneta Goland

Kassör                    Jahn Axelsson

Övriga ledamöter    Böret Segolsson-Knutsson
                                Nils-Olof Bålstad
                                Mona Eriksson
                                John Persson

                  


Managed by WebDoc