DSC_0286.JPG

 Hembygdsföreningen Köla Stämma

Hembygdsföreningen Köla Stämma

 

 

 

Dagordning

Årsmöte Hembygdsföreningen Köla Stämma

2020-06-07  

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
 11. Val av styrelse.
 12. Val av styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Medlemsavgift för 2020
 16. Mötets avslutande

 

 

Verksamhetsberättelse för Hembygdsföreningen Köla Stämma år 2019

 

Årsmöte hålls söndagen den 28 april 2019 i hembygdsgården på Kiöln.

Styrelsens sammansättning under året:

Roger Carlsson, ordförande
Marianne Torstensdotter, v ordförande                                                           
Kristina Widén, sekreterare                                                                                                
Torsten Norén, kassör                                                                                             
Nils-Olov Bålstad, ord. ledamot                                                                          
John Persson, ord, ledamot                                                                  
Örjan Hugne, ord. ledamot                                                                
Agneta Goland, ord ledamot, v sekreterare                                      
Mona Eriksson. ord. ledamot                                                                                                                                                                                              

Asta-Lena Sandin, suppleant                                                               
Böret Segolsson Knutsson, suppleant                                                
Jahn Axelsson, suppleant                                                                                         
Klas-Anders Haglund, suppleant                                                                             
Lilian Norén, suppleant   

Revisorer: 
Mats Nilsson                                                                                                            
Björn Andersson                                                                                                                
Mats Sjöblom, suppleant

Valberedning:                                                                                                                                
Annika Hugne, sammankallande                                                                                 
Gunnar Adolfsson                                                                                                     
Ola Bålstad

Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits.

Medlemsavgiften har varit 150 kr/person. Antalet betalande medlemmar i december 2019 är 166, vilket är en glädjande ökning med 21 personer.

 

 

 

 

Föreningens aktiviteter:

Evenemang/Närvaro/Besökare 2019

 

Köla Hembygdsgård

 

   

Datum

Evenemang

Antal besökare

2019-01-13

Mats berglund pratar och spelar

32

Vecka 9

Våffelcafé på sportlovet

75

Vecka 28-32

Våffelcafé

1913

2019-04-12/13

Påskbasar

500

2019-04-06

Värmlands Hembygdsförbund Årsmöte

127

2019-05-

Cruising med Pensionärer

60

2019-06-22

Midsommar Lellstuga i Båstad

247

2019-07-08

Famnen full av solsken. Sånggrupp

41

2019-07-13

Loppis

550

2019-07-17/18

Operakavalkad

406

2019-07-20

Hemvändardag

370

2019-07-22

Môra-Per

251

2019-07-29

Gudstjänst Almkviststugan

29

2019-08-05

Hebber Sisters

99

2019-08-12

Lill-Ingemars

111

 

2 bröllop

130

Höstlovet W44

Våffelkafé höstlovet

143

2019-11-15/16

Julmarknad prognos 1100

1400

2019-11-24

Lennart Bryntessson visar bilder

23

 

Subtotal ovannämnda evenemang

6507

W28-32

Hemslöjdsförsäljning/Open Art c:a

2600

 

De som besökt Open Art har oftast varit med i ovan nämnda evenemang

 
 

Totalt antal besökande

9107

 

 

Sommarens höjdpunkt var jubileumsveckan i juli med olika välbesökta aktiviteter. Först två fullsatta kvällar med opera/operettkavalkad och som avslutning en välbesökt hemvändardag när det bjöds på god mat och underhållning hela dagen.

Våffelcafé har hållits öppet under sportlovet, under sommarveckorna samt under höstlovet.

Hantverksutställning i ladan under sommarveckorna och samtidigt fotoutställning (Köla Fotoklubb) med anledning av 80-årsjubileet.

Vävstugan fortsätter sin verksamhet tisdagskvällar med ett tiotal deltagare.

Lokal i hembygdsgården har under året hyrts av Vuxenskolan för studiecirkelverksamhet.

Ladan har hyrts ut för två bröllop.

Det nära samarbetet med Adolfsfors skola har fortsatt under året. I samband med 80-årsjubileet gjorde skolelever intervjuer med gamla personer om deras uppväxt, skolgång och fritid. Intervjuerna sammanställdes och fanns att läsa i samband med utställningen i ladan. Mycket uppskattat.

Under året har arbetet med att ersätta den gamla pelletspannan med en modern bergvärmepumpanläggning fortsatt och intensifierats. Förutom bergvärmepump kommer projektet att omfatta reparation av stallet (grundmur och tak), snörasskydd (ladan och stallet), hörslingor inne i hembygdsgården och ute i ladan, larm i toaletterna samt skötbord i den ena toaletten. Alla åtgärderna tillsammans kommer att bidra till säkrare uppvärmning, som inte kräver täta resor för tillsyn, mindre brandrisk, bättre och jämnare klimat i källaren för arkiv och bokförråd, ökad tillgänglighet för personer med hörselnedsättning mm.       Ansökan om delfinansiering från kommunen har bifallits, och ansökan till länsstyrelsen om bidrag skickas in i december 2019.

Många av föreningens medlemmar har varit delaktiga i arbetet med de olika aktiviteterna och med att underhålla våra lokaler. Utan detta stora engagemang skulle det inte gå bjuda våra besökare på både högklassig underhållning och god förtäring i fin miljö.

Vi vill framföra ett stort tack till alla som bidragit till att 2019 blev ett minnesrikt jubileumsår.

Köla 25 maj 2020

                                                                                                 Sign styrelseledamöter

Roger Carlsson

Ordförande

 

 

Kristina Widén

Sekreterare

 


                    

 

 

 

 

 


Empori CMS