Styrelsen

Styrelsen


Ordinarie ledamöter

Roger Carlsson ordförande, vald på årsmötet

John Persson vice ordförande 

Kristina Widén sekreterare 

Torsten Norén  kassör

Övriga ordinarie ledamöter

Maigon Bryngelsson

Lilian Norén

Agneta Goland

Mona Eriksson

Suppleanter

Asta-Lena Sandin

Böret Segolsson Knutsson

Jahn Axelsson

Björn Syversson

Klas-Anders Haglund

Firmatecknare

Beslöts att Roger Carlssonoch Torsten Norén var för sig äger rätt 

att teckna föreningens firma i bankärenden, kommunärenden, offentliga enkäter och myndighetsärenden.

Beslöts att utse Torsten Norén till deklarationsombud hos Skatteverket


 

 


 

                                                       

 

 

                                                                 

 

 


 

 Empori CMS