Styrelsen

Ordförande             Roger Carlsson                 070- 513 05 91     carlsson.roger@telia.com

Vice ordförande      Marianne Torstensdotter   070-691 27 14      marianne.torstendotter@telia.com

Sekreterare            Kristina Widén                   070-601 51 16       widén.kristina@gmail.com

Vice sekreterare     Agneta Goland                   073-805 55 40      agnetagoland@gmail.com

Kassör                    Torsten Norén                    070-215 18 10       torsten.noren@gmail.com

Övriga ledamöter     Lilian Norén                      070-393 56 50       noren.lilian@gmail,com
                                Mona Eriksson                  070-662 78 95  
                                John Persson                    070-533 46 77       annitapersson1008@gmail.com
                                Örjan Hugne                      070-681 92 64       annika.hugne@gmail.com
                           

                              

Styrelsesuppl.          Asta-Lena Sandin                                                           
                                 Klas-Anders Haglund
                                 Jahn Axelsson
                                 Böret Segolsson-Knutsson 070-684 24 82     boret.sk@telia.com
                                 Majgon Bryngelsson

                                

Revisorer                  Mats Nilsson
                                 Björn Andersson
Revisorsuppleant     Mats Sjöblom                       

                                                             

Valberedning            Annika Hugne (sammankallande)
                                 Gunnar Adolfsson
                                 Ola Bolstad


                  


Empori CMS