Bygdeband-Historia

BYGDEBAND

Bygdeband är en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material för Internet och andra former av elektronisk distribution. Föreningar som är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund (SHF) kan i Bygdeband göra fotografier, dokument och berättelser m.m. om den lokala historien tillgängliga för allmänheten.

Bygdeband har utvecklats av företaget Genline AB men 2013 övergått i SHF:s ägo.

Under våren 2013 genomförs vissa förändringar som följd av ägarbytet mellan SHF och Genline AB. Inloggningen har tagits bort vilket innebär att Bygdeband numera är öppet för alla som vill söka i materialet.

BYGDEBAND I JÄRNSKOGHaestpremiering_i_Arstuga_Beted.jpg

Arbetet med Bygdeband började hösten 2009. Ett antal platser var redan inmatade i varje hemman när vi fick ta över inskrivningen av platser, foton och dokument (cirka 200 poster). Nu på våren 2013 har Järnskog kommit upp till 1050 platser, 940 foto, 24 dokument och 7 personer. Foton på boplatser omfattar allt ifrån herrgård och stugor/villor till rester av kolarkojor.

Hittills har de flesta foton (RL) kopierats från Skog&Historia-inventeringen från tiden 1996-2002. Många foton kommer från äldre samlingar som Ödvall, Viktor Jansson S.Lian, David Enoksson Ulvshuvdane, Herman Andersson Mosstakan, Karl Lindstedt Påterud m.fl. Från dessa fotosamlingar finns mycket mer att hämta. 

Från början var det några enstaka gårdar/stugor/villor registrerade som platser i de 29 hemman som finns i Järnskog. Nu är Boda, Hajom, Korsbyn, N.Lian, S.Lian, Mosstakan, Påterud, Rämjäng, Saxebyn och Ulvshuvdane samt Beted (utom de i själva tätorten) inskrivna. De står i nummerordning från norr till syd med Beted som undantag. Införandet av platser och foton går vidare samt komplettering av text till tidigare införda platser/foton.

Jag tar gärna emot gamla Järnskogsfoton via scanning/e-post eller på annat vis för införande på Järnskogs Bygdeband. De som önskar få foto på gården/stugan/villan samt äldre textdokument införd på Bygdeband ta kontakt med:

Rickard Loberg Hagvägen 10  670 41 KOPPOM. Tel: 0571 106 52

E-post: 10652@telia.com

Gör så här för att läsa informationen på Bygdeband:Hornmusiken_i_Remjang.jpg

1.Klicka på denna länk: Bygdeband

2.Markera Värmland längst till höger på skärmen.

3.Välj Järnskogs Hembygdsförening

4.Markera upptill på sidan i de små ringarna om det är platser eller filer/bilder som sökes.

5.Tryck sedan ”Sök” utan att ange något namn. Låt programmet arbeta färdigt. Järnskogs alla platser/hemman kommer då fram i bokstavsordning på ”nummerplatserna” som finns längst ned på sidan. Bläddring till nästa sida sker genom markering på nummerplatserna längst ned.

Röd text betyder att uppgift saknas.

Om man vill se bilden i större format: återgå till punkt 4 ovan, skriv in platsens namn, markera filer och Sök.

Är man intresserad av bara ett speciellt hemman skriver man hemmanets namn och trycker Sök.

Skoerd_i_Mosstakan.jpgEn del främmande föreningar/platser kan dyka upp bland materialet om Järnskog.Sidans utseende och antalet nummerplatser kan variera beroende på vilken webbläsare man använder (Internet Explorer, Goggle Chrome, Firefox osv). Skärmupplösningen påverkar också utseendet.
Järnskog i maj 2013

Rickard Loberg

Bilderna visar Hästpremiering i Arstuga, Beted, Hornmusiken i Remjäng samt Skörd i Mosstakan.

Empori CMS