Bli medlem

 

Vill Du bli medlem?
              

Ring någon av nedanstående      

Ordförande    Inger Sjöblom    0571-341 10
Vice ordf.   Nils-Olof Bålstad    0571-320 56
Ledamot    Jahn Axelsson   0571-106 08

                           sätt in kr. 100:- på klubbens Bankgiro 188-8569
                           el
ler skicka ett mail till jahn(at)rudsgarden.se 

                      Jag är medlem i Köla Fotoklubb,
                                         därför så glad!       
         

Managed by WebDoc